WAGENINGEN - "Religie kwetsende cartoons moeten getoond kunnen worden." "Kwetsende uitlatingen tijdens een demonstratie zijn toelaatbaar." Over deze en nog vier andere stellingen houdt het Comité 4 en 5 Mei Wageningen tijdens Bevrijdingsdag een sms-debat.

Deelnemers kunnen een cijfercode en 'eens' of 'oneens' verzenden. Ook mogen zij een korte motivatie voor hun keuze meesturen. Op 5 mei is de stand van het debat op een videowall in Wageningen te volgen.

Kwartje

De telefoontjes kosten een kwartje per verzonden bericht. De opbrengst van de actie is bestemd voor de organisatie van het Bevrijdingsfestival. De stellingen zijn vanaf 2 mei te vinden op www.4en5meiwageningen.nl.