DEN HAAG - Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) stopt met de voorlichtingscampagnes over RSI. Die kunnen er volgens hem namelijk toe leiden dat mensen ten onrechte denken dat ze RSI hebben.

Hoogervorst schrijft dit

De bewindslieden constateren dat er grote onduidelijkheid bestaat over de precieze definitie van RSI. Daardoor bestaat het gevaar dat er een vals ziektebeeld bij mensen ontstaat. Volgens Hoogervorst is 75 procent van de RSI-klachten medisch niet objectief aantoonbaar.

Eerder dit jaar heeft Hoogervorst aan de Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad stelt nu echter vast dat de wetenschappelijke kennis over RSI nog onvoldoende is. Het is nog niet duidelijk wat precies alle oorzaken en wat de beste behandelmethodes zijn. Hoogervorst en Borst laten daar nader onderzoek naar doen.