AMSTERDAM - Het ministerie van Defensie schorst de marineofficier bij wie thuis kinderporno is aangetroffen. Volgens zijn beroepsvereniging werkte de man voor het Meldpunt Kinderporno.

Bij de officier uit Noord-Hollandse Julianadorp zouden tientallen dvd's met pornografisch materiaal zijn gevonden. In afwachting van het onderzoek schorst Defensie de man 'om de werkomgeving en de betrokkene te beschermen'. Het is niet bekend of hij is opgepakt.

Volgens de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO), waarvan de verdachte lid is, was hij de afgelopen jaren aanmelder voor het Meldpunt Kinderporno bij een internetprovider. De informatie die bij de man in beslag is genomen, kan dat volgens de vereniging bevestigen. Ook zou daaruit blijken dat hij van 2001 tot 2006 contact had met het Korps Landelijke Politiediensten.

'Incomplete informatie'

De KVMO is tegen de wens van het Openbaar Ministerie in toch met een reactie gekomen. "Het feit dat iemand gemeend heeft incomplete informatie aan kranten te moeten geven, waardoor een mens direct in beeldvorming zou worden veroordeeld, vereist een reactie", vindt de vereniging. "Zolang de KVMO bestaat, zal zij zich verzetten tegen elke poging om via suggesties richting de pers de goede naam van de marine of van haar leden te beschadigen."