AMSTERDAM - Het Europees Parlement heeft ingestemd met een voorstel dat piraterij moet helpen bestrijden. De richtlijn, die na eerdere kritiek al werd aangepast, is volgens critici te vaag.

Het voorstel verplicht de Europese lidstaten om commerciële schending van intellectueel eigendom strafbaar te stellen. Dat moet volgens de voorstanders helpen om bijvoorbeeld handel in nagemaakte merkkleding tegen te gaan.

De tekst van de richtlijn zou echter zo onduidelijk zijn dat ook internetproviders of bibliothecarissen bij hun reguliere werkzaamheden het risico zouden lopen vervolgd te worden. De grens tussen commerciële schending van auteursrecht en privégebruik van gekopieerd materiaal, wat vaak wel is toegestaan, is volgens de tegenstanders niet duidelijk.

Downloaden

Een amendement van de Nederlandse Europarlementariër Toine Manders (VVD) dat lidstaten zou dwingen om consumenten die inbreuk maken op iemands auteursrecht te vervolgen voor heling, kreeg bij een stemming onvoldoende steun. Daardoor werd downloaden van bijvoorbeeld muziek of films niet in de hele EU strafbaar.

In Nederland is downloaden voor privégebruik onder de huidige wetgeving toegestaan. Alleen het aanbieden van auteursrechtelijk materiaal is verboden.

Europese Raad

De nieuwe richtlijn wordt binnenkort besproken door de Europese Raad. Als die met het plan instemt, moeten de EU-landen de richtlijn in nationale wetgeving omzetten. De Raad kan het plan ook terugsturen naar het Europees Parlement.