AMSTERDAM - Navigatieapparatuur in auto's is vaak slecht beveiligd. Twee hackers slaagden er op relatief eenvoudige wijze in de apparaten verzonnen berichten te laten verspreiden, aldus IDG News.

Veel navigatiesystemen scannen voortdurend de FM-band, die ook voor etherradio wordt gebruikt, op zoek naar berichten met verkeersinformatie. Die worden verzonden met bepaalde codes, die de software op het apparaat kan weergeven als een waarschuwing voor bijvoorbeeld files of slecht weer.

Hackers konden zonder veel moeite legitieme verkeersinformatieberichten imiteren. Ze ontdekten door uitproberen allerlei verschillende codes, die tot mededelingen op het apparaat leiden. Sommige daarvan waren vrij komisch: een waarschuwde voor een stierengevecht.