AMSTERDAM - De helft van de gemeenteambtenaren vindt het tempo waarin gemeenten digitale diensten invoeren te traag. Hierdoor zou de dienstverlening aan burgers problemen oplopen.

Dat blijkt uit een steekproef van bureau Ernst & Young onder 91 gemeentefunctionarissen.

Ongeveer 52 procent van de respondenten vindt de verantwoordelijkheid voor digitaliseringsprojecten binnen gemeenten onduidelijk geregeld. Verder vindt 55 procent dat digitale diensten te traag worden ingevoerd.

Slechte communicatie

De ondervraagden wijten dit aan slechte interne communicatie en een gebrek aan interne sturing en resultaatgerichtheid. Negen op de tien gemeentefunctionarissen stelt dat de rijksoverheid meer ondersteuning moet bieden bij digitaliseringsprocessen.

Ernst & Young voerde het onderzoek uit bij de 28 Nederlandse gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners. Het onderzoeksbureau ondervroeg wethouders, directeuren digitale dienstverlening, managers publiekszaken, managers vergunningen en informatiemanagers.

Het onderzoek wordt dinsdag bij de opening van de beurs Overheid & ICT in de Jaarbeurs Utrecht gepresenteerd.