LOS ANGELES - Van de Amerikaanse internetgebruikers beschouwteen overgrote meerderheid het internet als belangrijkste bron vaninformatie. Acht jaar na de algemene beschikbaarheid van hetwereldwijde netwerk is het internet erin geslaagd boeken,televisie, radio en kranten als informatiemiddel te verslaan.Tot die conclusie komen wetenschappers van de universiteit vanCalifornië in Los Angeles (UCLA) in het derde jaar van hun lopendeonderzoek naar het internetgebruik in de VS. Zij presenteerdenvrijdag hun bevindingen.

Inmiddels benut ruim 70 procent van de Amerikanen het internet.De helft van de niet-gebruikers gaf aan het komende jaar online tewillen gaan.Van de internetters die al jaren online zijn, beschouwt ruim 61procent het internet als zeer of uiterst belangrijk. Op de tweedeplaats komen boeken met iets meer dan 60 procent, gevolgd doorkranten (58 procent), televisie (50 procent), radio (40 procent) entijdschriften (29 procent), Zelfs van de internetgebruikers die noggeen jaar achter de computer zitten, noemt ruim de helft hetinternet "onmisbaar".

Televisie belangrijkste bron van amusement

Wat betreft entertainment, verslaat de televisie nog wel hetinternet. Van de ondervraagden noemt ruim 56 procent de beeldbuisals zeer belangrijke of belangrijkste bron van amusement, hetinternet komt pas op de vierde plaats met 25 procent.Het onderzoek wijst verder uit dat internet niet erg hoog scoortals het gaat om de betrouwbaarheid. In 2002 vond 52,8 procent vande gebruikers de informatie via het net betrouwbaar, in 2001 wasdat percentage nog 58 procent.

Vertrouwensbreuk

De onderzoekers vrezen een 'vertrouwensbreuk'. Zij vragen zichaf hoe lang het wereldwijde netwerk nog als een belangrijkinformatiemedium kan blijven gelden als de gebruikers de informatieniet vertrouwen of niet accuraat vinden.