DEN HAAG - De netwerken van mobiele-telefoniebedrijven verschillen onderling nauwelijks van kwaliteit. De vijf aanbieders en serviceprovider Debitel scoren allemaal boven de 99 procent als het gaat om verbinding maken, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De waardering van de klantenservice laat wel grotere kwaliteitsverschillen zien. KPN Mobile, Vodafone, Ben, Dutchtone en O2 werden beoordeeld voor zowel de abonnementsklanten als de prepaidklanten. Debitel beschikt niet over een eigen netwerk en werd daarom niet meegenomen in die vergelijking.

Bij KPN Mobile zijn heel sterke verschillen te zien tussen de waardering van de klantenservice van abonnements- en prepaidklanten. Abonnementhouders zijn veel tevredener over bijvoorbeeld de snelheid waarmee vragen worden beantwoord en de vriendelijkheid van de telefonist. Ook hebben ze het gevoel serieuzer te worden genomen. Bij Ben is de waardering bij de verschillende klanten ongeveer gelijk. O2 krijgt gemiddeld de laagste waardering.

Vodafone is niet opgenomen in het onderzoek naar de tevredenheid van de klantenservice omdat het adresbestand onvolledig was afgeleverd, aldus de Consumentenbond.

Op het gebied van totstandkoming van verbinding, zitten de zes erg dicht bij elkaar. De test werd uitgevoerd in een rijdende auto. De gsm-bedrijven voerden de test zelf uit en leverden de gegevens aan de Consumentenbond. Vodafone scoort het hoogst, met gemiddeld ,96 procent geslaagde verbindingen. Debitel heeft de laagste percentages, maar nog steeds gemiddeld meer dan 99 procent.