AMSTERDAM - De stichting Thuiskopie moet geïnde heffingen zo snel mogelijk verdelen onder rechthebbenden, de jaarrekening en het jaarverslag worden openbaar en de tarieven worden de komende jaren bevroren. Dat heeft minister Hirsch Ballin van Justitie besloten naar aanleiding van een kritisch rapport over de stichting.

Thuiskopie int de thuiskopieheffingen op blanco informatiedragers, zoals lege dvd's, cd's of cassettebanden. Het geld wordt gebruikt om artiesten te vergoeden voor de kopietjes die consumenten thuis van hun werk maken.

De stichting ligt echter al geruime tijd onder vuur. Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) constateerde dat de financiële verantwoording niet in orde is, en dat veel van het geïnde geld bij de stichting op de plank blijft liggen.

Tientallen miljoenen

Hirsch Ballin heeft de stichting opgedragen de gelden zo snel mogelijk te verdelen. Volgens het CvTA zou de stichting nog enkele tientallen miljoen euro's aan niet verdeelde heffingen bezitten. Geld dat niet aan artiesten kan worden uitgekeerd, moet terugvloeien naar de fabrikanten van de informatiedragers, schrijft de minister.

Geheugenkaarten

Het is niet de eerste keer dat Thuiskopie door de minister op de vingers getikt wordt. Eerder floot hij de stichting enkele malen terug, omdat ze heffingen wilde invoeren op onder meer mp3-spelers, geheugenkaarten en dvd-recorders.

Daar stak Hirsch Ballin op aandringen van de Tweede Kamer, industrie en consumentenorganisaties een stokje voor. Hij verbiedt Thuiskopie nu bovendien om de heffingen te verhogen, of de lijst met heffingplichtige voorwerpen aan te passen. Dat verbod geldt tot 2009.