DEN HAAG - Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer woensdag toegezegd dat hij bij de overheid het gebruik van open software krachtig gaat bevorderen. Nog voor prinsjesdag komt hij met een plan om volop gebruik te maken van zogeheten open-sourcesoftware en open standaarden.

Volgens de linkse partijen is dat de laatste jaren te weinig gebeurd. Heemskerk zei een "warm voorstander" hiervan te zijn en beloofde "te schakelen naar een hogere versnelling".

Broncode

Open-sourcesoftware en open standaarden worden algemeen gezien als middelen om de macht van grote ondernemingen zoals Microsoft te breken. Bij open-sourcesoftware wordt zelfs de broncode vrijelijk aan het publiek beschikbaar gesteld. Open-sourcesoftware wordt doorgaans kosteloos aangeboden en dat leidt tot lagere kosten aan licenties voor de overheid. Heemskerk noemde als voorbeeld de gemeentelijke basisadministratie die door gebruik van open source zo'n dertig miljoen euro bespaart in een periode van vijf jaar.

Motie

Volgens Vendrik (GroenLinks), die al in 2002 een motie over open-sourcesoftware indiende, doet de overheid hier "bedroevend weinig" mee. Hij kreeg bijval van Arda Gerkens (SP) en Martijn van Dam (PvdA).

Jos Hessels (CDA) en Charlie Aptroot (VVD) bestreden de uitlating van Vendrik. Volgens Aptroot is open software niet per definitie goedkoper en beter dan gesloten software. Hij pleitte ervoor om dit van geval tot geval te bezien bij de overheid.

Voorkeur

Heemskerk wil uitgaan van het principe dat open software bij de overheid de voorkeur heeft. Als een ministerie of een publieke dienst toch kiest voor gesloten software "heeft die wel iets uit te leggen."