AMSTERDAM - Het ministerie van Economische Zaken (EZ) staat positief tegenover de wens vanKPN Mobile en Dutchtone om de licentie voor derde generatiebreedbandcommunicatie, oftewel de umts-licentie, overdraagbaar te maken. Dehuidige voorwaarden maken het de operators onmogelijk om de licentie in zijngeheel of gedeeltelijk te verkopen.

KPN Mobile vindt verder dat de gebruiksduurvan de licentie verlengd moet kunnen worden. Vooralsnog is de licentie geldigvan 2002 tot 2017, maar geen enkele operator maakt nog effectief gebruik van delicentie. KPN wil dat de geldigheid van de licentie pas ingaat op hetmoment dat er gebruik van wordt gemaakt.

Dutchtone wil de voorwaardenrigoureuzer op de schop nemen. Zo moeten volgens de telefonieaanbieder ook dedekkingeisen en de financieringseisen veranderd worden.

Vodafone, dat volgendjaar als eerste umts commercieel gaat exploiteren, is tevreden met de huidigevoorwaarden.