UTRECHT - Een robot achter een lessenaartje in de klas als ogen, oren en mond van een leerling die ziek thuis of in het ziekenhuis verblijft. Het zeer geavanceerde apparaat, dat zelfs een vinger op kan steken, is deze week te zien op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht.

De robot, genaamd Pebbles, staat in de stand van Ziek Zijn & Onderwijs (Ziezon), een netwerk van 130 specialisten die in het hele land leerkrachten adviseren hoe om te gaan met het lesgeven aan zieke leerlingen. Het apparaat komt uit Canada en is ook voor Ziezon nog een tamelijk onbekend fenomeen.

Projectleidster Y. Thijssen meldt dat ze in eerste instantie het idee om een computer in te zetten als een soort fysieke vervanging van een kind in de klas nogal bizar vond. Maar op basis van Amerikaanse experimenten is ze toch enthousiast. "Leerlingen hebben het idee dat hun zieke klasgenoot gewoon aanwezig is en voor de zieke kinderen is het heel belangrijk dat ze het gevoel hebben erbij te horen. Natuurlijk kunnen ze de lessen volgen alsof ze er gewoon bij zijn.

Vinger opsteken

Pebbles staat via een ISDN-lijn in verbinding met een bedieningspaneel met beeldscherm, dat bij de zieke leerling thuis of in het ziekenhuis staat. Die kan er van alles mee doen zoals zichzelf hoorbaar maken in de klas, luisteren, alle kanten op kijken, inzoomen op het schoolbord en zo nodig een vinger opsteken.

Kinderen in de klas zien de leerling op een beeldscherm. Volgens Thijssen zijn er min of meer vergelijkbare systemen op basis van internet en webcams, maar zijn die lang niet zo geavanceerd en vaak niet betrouwbaar. "Voor een docent is het belangrijk dat zo'n apparaat werkt als je de stekker in het stopcontact steekt maar in de praktijk werkt dat niet zo".

Hoeveel Pebbles gaat kosten is volgens Thijsen nog niet duidelijk. "Maar kinderen met een chronische ziekte onder de leden moeten soms weken of maanden verzuimen. Als die kinderen blijven zitten is dat ook duur".