AMSTERDAM - Systeemhuis Microsoft heeft software ontwikkeld waarmee platenmaatschappijenhun cd's kunnen beveiligen tegen illegaal kopieren. In 2002 daalden deverkopen van cd's met 9%, deels vanwege het zogeheten'rippen' van muziek-cd's.

Het beveiligingssysteem voorziet inde mogelijkheid voor platenmaatschappijen om consumenten verschillende rechtentoe te kennen met betrekking tot kopieren en het delen van muziekbestanden. Decd's zijn dus niet bij voorbaat volledig beveiligd tegen kopieren; derechten om te mogen kopieren en delen kunnen worden gekocht.