Verschillende gemeenten en waterschappen zijn druk in de weer om ijsgroei te bevorderen. In Amsterdam is de zogenoemde 'ijsnota' ingegaan: er geldt een vaarverbod en meerdere sluizen worden gesloten. De maatregelen moeten de kans op goed schaatsijs op de grachten van de stad doen toenemen.

Ook het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt maatregelen om de ijsgroei op sloten en kanalen in de komende vorstperiode te bevorderen. Gemalen worden waar het kan uitgezet en stuwen worden zodanig ingesteld, dat de stroming van het water minimaal is.

Met ingang van maandag wordt om dezelfde reden een vaarverbod van kracht voor alle vaarwegen in het zuidelijk deel van Utrecht en een deel van Zuid-Holland. Het waterschap in Friesland, Wetterskip Fryslân, stelde ook al een vaarverbod in op alle vaarwegen, behalve die gebruikt worden door de beroepsvaart.