Dividendaandelen hebben dit jaar goed gepresteerd en kunnen een nieuwe impuls krijgen als de Federal Reserve de rente later dit jaar verlaagt.

Met lagere rentetarieven zijn dividendaandelen uiterst interessant voor beleggers die vaste inkomsten zoeken.

Ook voor groeibeleggers kunnen deze aandelen interessant zijn, omdat een dalende rente de koersen van aandelen met een hoog dividendrendement doet stijgen. Dat schrijft columnist Philip van Doorn van MarketWatch.

Inverse rentecurve

De S&P 500-index is dit jaar al met 15,3 procent gestegen, gedeeltelijk als gevolg van het mildere rentebeleid van de Fed en de hoop dat de centrale bank het rentetarief dit jaar zal verlagen. Beleggers anticiperen al op een renteverlaging en hebben de rentes op de obligatiemarkten over de hele linie lager gezet. Dit heeft geleid tot een zogenoemde inverse rentecurve, waarbij de rente op kortlopend staatspapier hoger is dan het rendement op tienjarige overheidsleningen.

De inverse rentecurve wordt van oudsher beschouwd als een indicator voor een komende recessie. Mark Grant, obligatiestrateeg bij B. Riley, gelooft echter dat de inverse rentecurve slechts het feit weerspiegelt dat de Fed tot op heden nog geen staatspapier heeft opgekocht. Hij verwacht dat de centrale bank dat binnenkort wel zal gaan doen.

De beste dividendsectoren

Anticipatie op hernieuwde stimuleringsmaatregelen door de Fed heeft geleid tot goede prestaties bij drie van de vier sectoren van de S&P 500 met gewogen totale dividendrendementen van meer dan 2,5 procent. Deze tabel geeft een overzicht van de elf S&P-sectoren gesorteerd op dividendrendement.

Afgezien van de energiesector, die onderhevig is aan de grillen van de olie- en aardgasprijzen, hebben de sectoren nutsbedrijven, onroerend goed en consumentengoederen dit jaar goed gepresteerd, vooral als in aanmerking wordt genomen dat de meeste bedrijven in die sectoren geen snelgroeiende innovators zijn.

Rendement vrije kasstroom

Een manier om te beleggen in dividendaandelen kan zijn om te focussen op de kans op een verhoging van de dividenduitkering in plaats van de hoogte van het dividendrendement. Het is natuurlijk van belang dat beleggers erop kunnen vertrouwen dat een bedrijf in staat is om zijn dividend gelijk te houden of te verhogen.

Een manier om dat in te schatten, is door het rendement van de vrije kasstroom te vergelijken met het dividendrendement. De vrije kasstroom is de resterende kasstroom na de geplande kapitaaluitgaven. Dit is geld dat kan worden gebruikt om het dividend te verhogen, aandelen in te kopen, overnames te doen en voor andere zakelijke doeleinden.

Hoogste dividendrendementen

Als het rendement van de vrije kasstroom lager is dan het dividendrendement, is dat geen goed teken. Als het geen tijdelijk fenomeen is, moet het bedrijf mogelijk het dividend verlagen.

Deze tabel geeft de top 10 weer van de S&P 500-bedrijven met de hoogste dividendrendementen die hun dividend in de afgelopen vijf jaar niet hebben verlaagd.