Een wereldwijde schok op de markten zou de volgende financiële crisis kunnen veroorzaken. Daarvoor waarschuwt Nouriel Roubini, hoogleraar economie aan de Universiteit van New York.

Roubini onderzocht het toenemende risico van een recessie in 2020 en het spookbeeld van een financiële crisis in een toch al fragiele wereldeconomie.

"Een ernstige schok zou een wereldwijde recessie kunnen inluiden, zelfs als de centrale banken snel reageren", zei Roubini tegen MarketWatch. Vorig jaar waarschuwde hij al voor tien ontwikkelingen die in 2020 zouden kunnen leiden tot een wereldwijde recessie.

Een daarvan is volgens de econoom weggevallen door het mildere rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), maar de andere risico's zijn nog altijd aanwezig en zijn nog gevaarlijker geworden dan voorheen.

Renteverhogingen van de baan

De Fed zal naar verwachting deze week de rente nog ongemoeid laten. Wel wordt verwacht dat president Jerome Powell de deur op een kier zal zetten voor een renteverlaging later dit jaar. Uit een opiniepeiling van The Wall Street Journal blijkt dat bijna 40 procent van de economen een renteverlaging voorziet in juli. Het zou de eerste renteverlaging zijn in meer dan tien jaar.

In december vorig jaar schroefde de Fed de rente nog op en leken er dit jaar meer renteverhogingen te zullen volgen. Dit leidde tot veel kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump, die meerdere malen heeft aangedrongen op een renteverlaging door de centrale bank.

Groter probleem

Hoewel een agressieve Fed en dreigende renteverhogingen niet langer boven deze langlopende bullmarkt hangen, heeft de wereld volgens Roubini een nog groter probleem.

"De Amerikaanse aandelenmarkten zijn blijven bubbelen sinds onze eerste waarschuwing. Er zijn echter toegenomen risico's die zijn verbonden aan de opkomst van nieuwere vormen van schuld, waaronder in opkomende markten, waar veel leningen worden uitgedrukt in vreemde valuta", aldus Roubini.

Nieuwe crisis

Van de belangrijkste risico's verdienen de handelsspanningen tussen China en de VS volgens de econoom speciale aandacht, vooral als ze resulteren in vergeldingsacties door Peking en de Chinese markt voor Amerikaanse multinationals zoals Apple zal worden gesloten.

"In een dergelijk scenario zou de schok voor markten over de hele wereld groot genoeg zijn om een wereldwijde crisis te veroorzaken, ongeacht wat de grote centrale banken in de wereld doen", waarschuwde Roubini. "En gezien de omvang van private en publieke schulden, zal waarschijnlijk een nieuwe financiële crisis volgen."

Flash crashes en schokken op de oliemarkt

De mogelijkheden van de wereldwijde centrale banken om in te grijpen worden volgens Roubini steeds beperkter, waardoor illiquide financiële markten worden blootgesteld aan flash crashes en andere verstoringen, zoals de oplopende politieke spanningen tussen de VS en Iran. Die zouden volgens de econoom een schok op de oliemarkt kunnen veroorzaken.

Sterk stijgende olieprijzen en handelsoorlogen zijn meer dan alleen een risico voor de aanbodzijde, benadrukte Roubini. Ze bedreigen ook de consumptiegroei, aangezien importtarieven en hogere brandstofkosten directe gevolgen hebben voor het besteedbare inkomen. Als gevolg hiervan neemt de onzekerheid toe, schroeven bedrijven hun kosten en kapitaalinvesteringen terug, en zal de economie wegzakken.