De kans dat de economie binnen drie tot vijf jaar terechtkomt in een milde recessie is groter dan 50 procent. Dat denkt vermogensbeheerder Amundi. Naar verwachting komt Europa eerder in een recessie terecht dan de Verenigde Staten.

De milde recessie die Amundi verwacht, volgt op een groeivertraging. De vermogensbeheerder wijst erop dat de Europese Centrale Bank (ECB) minder ruimte heeft om het tij te keren dan de Amerikaanse centrale bank (Fed). Ook hebben Europese landen weinig begrotingsruimte voor een stimulerend beleid en duren politieke onzekerheden zoals de Brexit voort.

In het basisscenario gaat Amundi uit van een daling van de risicovrije rentes en een stijging van de risicopremies en het aantal defaults (wanbetalingen). Wel blijft dit naar verwachting onder het niveau van 2008.

In dit scenario zullen centrale banken de rente weer verlagen dan wel terugkeren naar onconventioneel beleid. Voor aandelen betekent dit op middellange termijn bescheiden rendementen dankzij dalende winsten.

Voorzichtig positief op staatsobligaties

Met een recessie in het vooruitzicht, gaan staatsobligaties beter presteren dan cash en bieden ze bescheiden rendementen. Op zowel de middellange als lange termijn biedt Amerikaans schuldpapier daarbij naar verwachting het beste rendement.

De vermogensbeheerder is voorzichtig positief over staatspapier uit opkomende landen. Dit komt onder andere door de hoge rentevergoeding en stevige fundamenten. Voor Europese staatsobligaties is het vooruitzicht onzeker.

Wat betreft bedrijfsobligaties zullen de risicopremies op zowel investment grade- als high yield-obligaties stijgen. Evenals het aantal wanbetalingen en dat is nadelig voor de totale rendementen. Dalende rentetarieven in de VS zullen wel ondersteunend zijn voor bedrijfsobligaties.

Goede rendementen opkomende markten

Voor aandelen geldt dat de rendementen uit opkomende markten beter zullen zijn. Amundi denkt wel dat de rendementen op aandelen de komende tien jaar lager zullen uitvallen dan aanvankelijk werd gedacht.

Voor de Amerikaanse markt komt het rendement naar verwachting neer op 6,9 procent per jaar, wat het hoogst is binnen de ontwikkelde landen.

Het rendement op aandelen uit opkomende markten wordt voor de lange termijn ingeschat op 7,7 procent. Voor Europese aandelen schat Amundi het toekomstige rendement in op 6,2 procent.