Fundamenteel gaat het fantastisch met de aandelenmarkt. Maar er liggen zeker tien risico's op de loer, aldus Anatole Kaletsky van Gavekal Research.

Het herstel van de aandelenmarkt in het eerste kwartaal van 2019 was meer dan gerechtvaardigd en de bullmarkt kan nog zeker twee jaar aanhouden, zegt Anatole Kaletsky van Gavekal Research in het marktcommentaar Why the Bulls are Back in Charge.

De hoofdreden voor Kaletsky's optimisme is de combinatie van een aanhoudend krachtige economische ontwikkeling en lage inflatie. Toch zijn er risico's die beleggers in de gaten moeten houden. Vooral Europa is een zorgenkind. Daarover later meer.

Waarom positief?

Vanuit het perspectief van de eurozone lijkt het onwaarschijnlijk, maar de wereldeconomie is sinds 2010 sneller gegroeid dan de 30 jaar voorafgaand aan 2007.

De beren op de markt hechten volgens Kaletsky teveel waarde aan lage nominale groei. Ze houden vast aan oude theorieën over het samenspel tussen economische activiteit, inflatie en monetair beleid.

Deze economische wetmatigheden uit de jaren 80 en 90 werken volgens Kaletsky echter niet meer. “Het concept van een seculaire stagnatie in de periode na de crisis is een mythe.”

Risico's benoemen kan nooit kwaad

Volgens Kaletsky is er dus alle reden optimistisch te zijn over de beurs. Toch is het juist dan verstandig op uw hoede te zijn en de risico’s te benoemen.

Kaletksy ziet in totaal tien gevaren, die onder te verdelen zijn in macro-economische, politieke en waarderingsrisico's. In Europa liggen wat hem betreft de grootste gevaren:

A) Macro-economische gevaren

• Economische groei in VS of China neemt significant af (kans <10 procent)

• Europese stagnerende groei verandert in diepe recessie (>25 procent)

• Fed verandert van toon en gaat zich weer als havik gedragen (10-25 procent)

• Amerikaanse inflatie loopt significant op (<10 procent)

B) Politieke gevaren

• Handelsconflict VS-China breidt zich uit naar conflicten tussen VS en EU en/of EU en Groot-Brittannië (<10 procent)

• Populistische politiek in Europa zorgt voor destabilisatie EU en eurozone (>25 procent)

• Clash tussen linkse Amerikaanse populisten aan de ene kant en rechtse populisten aan de andere kant (10-25 procent)

• Politiek treedt hard op tegen monopolistische bigtech-bedrijven met als gevolg dalende marktwaarderingen voor deze bedrijven (10-25 procent)

Waarderingsgevaren

• Mislukte beursgangen van tech-bedrijven beschadigen het imago en de marktwaardering van investeringsmaatschappijen en private equity (10-25 procent)

• De tijdelijke zwakte van de auto- en kapitaalgoederenindustrie krijgt een structureel karakter (10-25 procent)