De vrees voor een recessie zette onlangs de koers van Randstad - dat als cyclisch bedrijf erg gevoelig is voor economische pieken en dalen - onder druk. Maar uit de cijfers over het eerste kwartaal blijkt dat die vrees ongegrond is.

Dat schrijft Morningstar.

"De uitzendbusiness is bij uitstek een cyclische sector. Daarbij is de drempel voor nieuwkomers in de markt laag. Daarom zijn uitzendbedrijven bereid om in te leveren op de marges, in ruil voor een groter marktaandeel en meer omzet", legt Robert van den Oever uit.

Schaalvoordelen

Randstad profiteert van haar schaalgrootte. "De onderneming heeft wereldwijd een marktaandeel van 6 procent en daar plukt ze de vruchten van. Door de jaren heen heeft Randstad veel schaalvoordelen en kostenefficiency opgebouwd."

Morningstar-analist Michael Field kijkt voorbij de pieken en dalen naar de lange termijn. "Maar de dip waar het bedrijf de tweede helft van 2018 in terechtkwam is interessant om eens nader te bekijken."

Omzetgroei

De dip ontstond door de angst bij beleggers voor een recessie op korte termijn. Field: "De eerstekwartaalcijfers tonen echter aan dat het zo'n vaart niet loopt. Randstad zelf heeft verbeteringen aangebracht en er was ook sprake van een autonome omzetgroei in deze periode."

"De meeste landen waar de uitzender actief is, laten een redelijk groeiniveau zien. In Noord-Amerika lag die op 2 procent, net als in 2018. In Frankrijk wist de uitzender de omzetdaling van 4 procent in het vierde kwartaal van 2018 om te buigen in een vlakke ontwikkeling. In Duitsland ging het bergafwaarts, want daar verergerde de omzetdaling van 7 procent in het vierde kwartaal 2018 naar 10 procent in het eerste van 2019."

Koersdoel 61 euro

Al met al vindt de analist dat de angsten overdreven zijn. "Randstad is op de goede weg. Ik zie nog altijd opwaarts potentieel." Field hanteert een koersdoel van 61 euro voor het aandeel (bekijk hier de actuele koers).

Morningstar zet alle voors en tegens - bulls en bears - tegenover elkaar voor Randstad:

Bulls

  • Flexibele kostenbasis, waardoor het bedrijf zich snel kan aanpassen als bijvoorbeeld het vestigingennetwerk of het personeelsbestand verandert
  • Hogere marges door een verschuiving naar professionele en in-house services
  • Stabiel concurrentieveld

Bears

  • Afhankelijk van Europa, nog altijd twee derde van omzet wordt daar behaald. Als de groei daar afneemt, heeft dat meteen zijn weerslag
  • Uitzendbedrijven zijn vroegcyclisch. Angst voor een recessie kan direct tot lagere koersen leiden
  • Lagere energie- en grondstofprijzen zorgen ervoor dat de vraag naar uitzendwerk in branches die daarvan afhankelijk zijn, afneemt