Bedrijven in de olie- en gassector, waaronder grote producenten zoals Shell, BP en Exxon, zouden binnen 30 jaar 95 procent van hun waarde kunnen verliezen, als overheden actie ondernemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius.

Daarvoor waarschuwt Mercer in een update van zijn onderzoek naar klimaatverandering. Het rapport van het onderzoeksbureau is een van de eerste diepgaande pogingen om per sector de impact van klimaatverandering, en mogelijke maatregelen om die te bestrijden, op de portefeuilles van beleggers te voorspellen.

Noodzakelijke investeringen

Mercer concludeert dat pogingen om de opwarming van de aarde op 2 graden Celsius te houden aandelenbeleggers in ontwikkelde markten de komende drie decennia ongeveer 0,2 procent per jaar gaan kosten, wat neerkomt op 5,6 procent gederfde rendementen tegen 2050.

Maar omdat aandelen niet de enige activa zijn waar beleggers geld in steken, heeft Mercer ook gekeken naar de gevolgen voor vastgoed, obligaties en infrastructuur. Over het algeheel wordt verwacht dat de inspanningen om de klimaatverandering te beteugelen beleggers 0,1 procent tot 0,3 procent per jaar zullen opleveren.

Olie door het putje

Maar binnen die gemiddelden variëren de kosten en baten enorm. Mercer schat dat in het scenario waarin overheden 'agressieve' actie ondernemen, de wereldwijde vraag naar olie in 2050 met een derde is gedaald, terwijl het aanbod van minder vervuilend aardgas met 20 procent stijgt. Energie uit steenkolen zal agressief worden afgebouwd en elektrische auto's zullen de helft van het aantal verkochte nieuwe voertuigen uitmaken.

In die wereld verliezen olie- en gasaandelen 42 procent van hun marktwaarde in 2030 en 95 procent in 2050. Positief is dat investeringen in duurzame energie, zoals wind en zon, met 178 procent zullen stijgen.

Lakse aanpak

Maar als overheden geen actie ondernemen en de uitstoot van koolstofdioxide blijft stijgen, wat leidt tot een opwarming van de aarde van gemiddeld 4 graden tegen 2050, zullen er geen winnaars zijn, voorspelde Mercer.

De vervuilende sectoren zullen dan wel wat beter af zijn. In plaats van 95 procent van hun waarde te verliezen, is het mogelijk dat olie- en gasaandelen slechts ongeveer 15 procent dalen. "In scenario's met een opwarming van 3 en 4 graden hebben alle sectoren, behalve duurzame energie, negatieve rendementseffecten tot 2030, 2050 en 2100, variërend van 0,1 procent tot 7,7 procent per jaar", aldus Mercer.

Klimaatverandering als kans

Helga Birgden, hoofd verantwoorde investeringen bij Mercer, zei dat het rapport aantoont dat voor "bijna alle activaklassen, regio's en tijdsbestekken, een scenario van 2 graden Celsius opwarming leidt tot betere rendementsverwachtingen dan het scenario van 3 of 4 graden en daarom beter is voor investeerders."

Ze voegde hieraan toe: "Het is een kans. Hoewel gevestigde bedrijven verliezen kunnen lijden in een scenario waarin de aarde 2 graden opwarmt, zijn er veel duidelijke investeringsmogelijkheden bij de overgang naar een koolstofarme economie."