Tot 1982 was de inkoop van eigen aandelen door Amerikaanse bedrijven illegaal. Er is veel voor te zeggen om buybacks weer te gaan verbieden, want veel goeds heeft het niet gebracht.

Dat schrijft Rob Stallinga op IEXProfs.nl

Bedrijven die beleggers blij willen maken, betaalden van oudsher dividend, maar de laatste jaren kiezen steeds meer bedrijven ervoor om hun overtollige gelden te gebruiken voor de inkoop van eigen aandelen.

Dat is niet alleen fiscaal interessanter, maar is ook een probaat middel om de koers van het eigen aandeel op te drijven. Immers, bij gelijkblijvende winsten neemt de winst per aandeel toch toe, doordat er minder aandelen in omloop zijn.

Voor het management, dat deels in aandelen wordt betaald, is de keuze voor een buyback ook een keuze voor de eigen portemonnee, en dat is niet altijd in het belang van alle stakeholders. In 1982, toen buybacks in de VS weer werden toegestaan, verdiende een Amerikaanse CEO 50 maal het inkomen van een gemiddelde werknemer. Die factor is inmiddels 144.

Ten koste van innovatie

Maar er zijn nog meer redenen te bedenken waarom buybacks geen goed idee zijn. In de Securities Exchange Act uit 1934 werd het als een vorm van koersmanipulatie beschouwd, dus illegaal. Pas onder Reagan werden buybacks weer toegestaan, mits onder een aantal voorwaarden.

Zo mag niet meer dan 25 procent van het dagelijkse handelsvolume worden gebruikt voor buybacks. Ook mogen de aankopen niet plaatsvinden aan het begin en het eind van een handelsdag. Dat buybacks overigens niet altijd leiden tot hogere koersen bewijst 2018.

Amerikaanse bedrijven kochten afgelopen jaar voor 1,1 biljoen dollar aan eigen aandelen in, maar de S&P eindigde het jaar toch negatief. Zonde van al het geld! In plaats van de inkoop van overgewaardeerde aandelen had al het geld beter kunnen worden gebruikt voor innovatie, zo is de terechte kritiek.

Nog meer schulden

Buybacks zijn misschien nog wel te billijken als ze worden gefinancierd met geld, dat maar ergens ligt te verstoffen. Helaas, dat is niet zo. Volgens Paul Jackson van Invesco moet 82 procent van de stijging van de schuld van Amerikaanse bedrijven sinds 2008 worden toegeschreven aan buybacks. "What a waste of time and money!"

Feit is dat de belastinghervorming van Trump, die bedoeld was om bedrijven meer te laten investeren, alleen maar heeft geleid tot nog meer buybacks.

Volgens gegevens van Just Capital hebben Amerikaanse bedrijven 56 procent van het uitgespaarde geld gebruikt voor buybacks, 25 procent voor het aantrekken van personeel en loonsverhogingen, en is maar 8 procent ingezet voor innovatie.

Mocht de Amerikaanse economie in een recessie belanden, en dat zal een keer gebeuren, dan zullen een boel Amerikaanse bedrijven betreuren dat zij vooral geld hebben uitgegeven aan de inkoop van eigen aandelen. Dan zullen beleggers ook ontdekken dat de winstgroei per aandeel van de jaren ervoor vooral was gestoeld op buybacks, dus fake was.