Voor beleggers in opkomende markten was 2018 een jaar om snel te vergeten. En hoewel het macro-economische plaatje momenteel gemengd is, is de consensus dat 2019 een beter jaar wordt.

Craig Botham, econoom opkomende markten bij Schroders, verwacht niet dat 2019 net zo goed wordt als topjaar 2017 maar verwacht ook geen herhaling van 2018.

Zwakkere dollar

Het goede nieuws is volgens Schroders dat in 2019 de dollar zal verzwakken. Over het algemeen betekent een zwakkere dollar een positieve impuls voor activa uit opkomende landen.

Botham wijst op de correlatie die er is tussen de dollar en activa uit opkomende markten. Zo leidt een zwakkere dollar tot outperformance van aandelen uit opkomende markten in vergelijking met aandelen uit ontwikkelde markten.

Zwakkere wereldhandel

Minder positief is de bedreiging van een zwakkere wereldhandel en de Chinese groeivertraging. Daar komt bij dat een zwakke dollar vanuit marktperspectief niet alleen maar goed nieuws is. Zo beïnvloedt de dollar de internationale handel, bedrijfsschulden en goederenstromen.

Op die manier zorgt een zwakkere of goedkopere dollar in feite voor de groei van kredietverlening en de handel doordat beide in lokale valuta voor alle landen (behalve de VS) goedkoper worden.

Het is volgens Botham begrijpelijk dat beleggers zich zorgen maken over het handelsconflict; handel is een belangrijke factor voor opkomende markten. Maar ook als dat risico buiten beschouwing wordt gelaten, wijzen nieuwe exportorders op een krimp van de wereldhandel.

Zo blijkt uit de exportgegevens van Aziatische opkomende economieën (die normaal gesproken vooraan in de cyclus staan) dat ze het moeilijk hebben. Ook de Chinese economie staat er volgens Botham veel slechter voor dan de officiële cijfers doen geloven.

China onder druk

Zo komt China zowel budgettair als monetair steeds verder onder druk te staan door een mix van hoge lokale overheidsschulden en zorgen over de financiële stabiliteit en de yuan.

Botham verwacht voor dit jaar geen stimulering als in 2009 en 2016. Hij verwacht dat de maatregelen beperkt zullen blijven tot belastingverlagingen van de centrale overheid. Dit is minder grondstoffenintensief, omdat het niet gericht is op infrastructuur of onroerend goed. Het lijkt Botham daarom zeer onwaarschijnlijk dat China de grondstoffenprijzen of de wereldhandel zal redden.

Al met al wordt 2019 voor opkomende markten dus geen herhaling van 2018, maar ook niet van 2017. Wel wordt het beter dan in 2018 en hoewel beleggers selectief moeten zijn, zijn er wel degelijk kansen te vinden. Bovenal moeten beleggers alert blijven op de macrorisico's, aldus Botham.