Aandelen die door beleggers worden gehaat presteren vaak beter dan de aandelen van de meest bewonderde bedrijven.

Die opmerkelijke conclusie trekt columnist Mark Hulbert op MarketWatch.

Aandelen worden vaak gekocht vanwege de goede reputatie van een bedrijf in plaats van het investeringspotentieel, zo redeneert hij. Beleggers betalen vaak een hoge prijs voor deze fout.

Apple

Het valt Hulbert op dat aandelen op de jaarlijkse ranglijst van Fortune Magazine van de meest bewonderde bedrijven niet altijd op een bewonderenswaardige manier presteren.

Hij noemt als voorbeeld Apple, dat een jaar geleden bovenaan de lijst stond van Fortune en dit jaar die positie prolongeert. In de afgelopen twaalf maanden tot en met 1 februari heeft het aandeel van de iPhone-maker slechts 0,9 procent gewonnen, inclusief dividend.

Wetenschappelijk onderzoek

Dit voorbeeld strookt met de resultaten van een academisch onderzoek van een aantal jaren geleden, dat is uitgevoerd door Deniz Anginer, een econoom verbonden aan de Development Research Group van de Wereldbank, en Meir Statman, hoogleraar aan de Santa Clara University. 

De onderzoekers inventariseerden eerst de bedrijven die Fortune gedurende een periode van bijna 25 jaar tot en met 2007 had geïdentificeerd als de meest bewonderde bedrijven en vergeleken vervolgens de rendementen van deze aandelen met die van de meest verachte bedrijven in de ranglijst.

Rendementsverschillen

Dat leidde tot een opmerkelijke bevinding. De portefeuille met de verachte aandelen bleek de portefeuille van de meest bewonderde bedrijven met bijna twee procentpunten per jaar te overtreffen.

Ook ontdekten de onderzoekers dat een toenemende bewondering werd gevolgd door gemiddeld lagere rendementen.

Een verklaring voor dit verrassende resultaat is dat het rendement van een aandeel vaak geen reflectie is van hoe het bedrijf het in absolute zin doet. Het is eerder een reflectie van hoe het bedrijf presteert ten opzichte van de verwachtingen van beleggers.

Beleggers hebben namelijk hoge verwachtingen van een bedrijf dat tot de meest bewonderde ondernemingen behoort. Deze verwachtingen creëren een hoge horde, die de onderneming moeilijk kan nemen. Voor bedrijven die worden veracht daarentegen ligt de lat laag, waardoor het voor zo'n onderneming relatief eenvoudig is om de verwachtingen te overtreffen.

Klein groepje winnaars

Anginer en Statman waarschuwen wel dat beleggers voorzichtig moeten zijn als ze de conclusies van hun onderzoek willen gebruiken bij hun beleggingsbeslissingen. Ze ontdekten namelijk ook dat veel aandelen van bedrijven die worden veracht behoorlijk slecht presteerden. Het hoge gemiddelde van de portefeuille van gehate bedrijven is afkomstig van een relatief klein aantal grote winnaars.

Het is daarom riskant om slechts één of twee aandelen uit de lijst van gehate bedrijven te selecteren, in de hoop op een goed rendement.

Diversificatie

Diversificatie is daarom essentieel, zo benadrukt Hulbert. Hij heeft - voor contraire beleggers - zelf een selectie gemaakt uit de lijst van meest verachte bedrijven en tipt vier aandelen:

  • Affiliated Managers Group
  • Brighthouse Financial
  • L Brands en
  • Western Digital.