Beleggers die op zoek zijn naar tekenen van een recessie, hebben waarschijnlijk nerveus gekeken naar de achteruitgang van de inkoopmanagersindex van de Amerikaanse industrie. Volgens analisten van Morgan Stanley zouden de zwakke industriecijfers echter kunnen wijzen op een zogenoemd 'Goudlokje'-scenario voor aandelen.

Dat schrijft MarketWatch.com. Vooruitlopend op de nieuwe inkoopmanagersindex (PMI), die vrijdag naar buiten komt, stellen de analisten dat de vertragende - maar nog steeds groeiende - fabrieksactiviteit in het verleden heeft geleid tot positieve rendementen voor Amerikaanse aandelen.

Die analyse zou verlichting kunnen bieden aan handelaren die mogelijk een nieuwe ronde van zwakke gegevens als negatief zouden hebben beschouwd.

'Slecht, maar niet rampzalig'

"Dalende PMI's worden meestal geïnterpreteerd als een teken van vertragende groei. Hoewel het betekent dat de handelsomgeving moeilijker is dan wanneer de PMI's stijgen, merken we op dat dit niet meteen tot zwakkere aandelenmarkten leidt. Dalende PMI's zijn slecht, maar niet rampzalig", aldus Morgan Stanley.

De inkoopmanagersindex van de Amerikaanse industrie, die de bedrijvigheid in de sector weergeeft, daalde in december naar 54,1. Dat was de grootste daling in één maand sinds 2008. In het grootste deel van 2018 bleef de index boven de 55. Een waarde boven 50 wijst op een uitbreiding van de economische activiteit, terwijl een waarde lager dan 50 wijst op een krimp. 

Inkopen terugschroeven

De inkoopmanagersindex kwam in de schijnwerpers te staan na een reeks zwakker dan verwachte internationale economische data. Die wakkerden de vrees aan voor een vertragende wereldeconomie. Door de sombere vooruitzichten zouden bedrijven hun inkopen terug kunnen schroeven totdat de donkere economische wolken wegtrekken. 

Dat thema werd versterkt door de zwakker dan verwachte resultaten van Caterpillar. De Amerikaanse maker van bouwmachines wees daarbij op de effecten van een afzwakkende groei in China.

Goudlokje

De analisten van Morgan Stanley beweren daarentegen dat de huidige trend van de inkoopmanagersindices - die nog steeds op een niveau tussen 50 en 55 liggen - wijzen op een  'Goldilocks-scenario' voor aandelen. In de economie spreekt men van een 'Goudlokje' wanneer de economie niet te hard groeit, want dan dreigt oververhitting, maar ook niet te traag, want dan dreigt afkoeling. 

Op basis van historische gegevens zal de S&P 500 bij de huidige niveaus van de inkoopmanagersindexen een gemiddeld negatief rendement van 0,4 procent hebben behaald gedurende de komende drie maanden. Op langere termijn zou de S&P 500 echter de komende 12 maanden met 6 procent stijgen na de piek van de inkoopmanagersindex van de industrie. 

Verkeerde beslissing

"Geldmanagers die aandelen verkochten nadat de PMI's een hoogtepunt bereikten, zouden hebben geconstateerd dat deze beslissing achteraf gezien verkeerd was", aldus Morgan Stanley.

Deze grafiek laat zien dat beleggers tijdens de recente turbulentie op de aandelenmarkt geen aandacht hebben geschonken aan de geschiedenis.

De grafiek toont aan hoe de S&P 500 heeft gepresteerd in de dagen nadat de PMI een piek heeft bereikt, waarbij de blauwe lijn de gemiddelde prestaties van de S&P weergeeft en de rode lijn de meest recente prestaties van de S&P aangeeft nadat de PMI afgelopen augustus piekte. Sinds dat omslagpunt zat de S&P eind december met een verlies van meer dan 15 procent.

Minder groei, maar geen recessie

Maar volgens Morgan Stanley suggereert het aandelenherstel in januari dat beleggers zich realiseerden dat de lagere PMI-niveaus alleen zouden wijzen op een zachtere groei. En niet op een regelrechte recessie.

'Niet halsoverkop in aandelen'

Ondanks het mogelijke Goudlokje-scenario waarschuwt Morgan Stanley wel dat beleggers deze bevindingen niet moeten beschouwen als een reden om zich halsoverkop in aandelen en andere risicovolle activa te storten.

Als de inkoopmanagersindex van januari een onverwachte sterke daling laat zien, wijzend op een inkrimping van de fabrieksactiviteit, zouden beleggers die slechts een bescheiden vertraging hadden verwachten, waarschijnlijk schrikken en wordt de recente rally volgens de analisten opnieuw uitgedaagd.