Beleggers houden steeds meer cash aan. Het saldo aan contanten groeit in het snelste tempo sinds het financiële crisisjaar 2008. Dat kan een onheilspellend signaal zijn voor de aandelenmarkt, zo waarschuwt beleggingssite Investopedia.

In het vierde kwartaal van 2018 nam het saldo van geldmarktfondsen met 190 miljard dollar toe, zo blijkt uit gegevens van Lipper Research. In de eerste zeventien dagen van januari kwam daar nog 2 miljard dollar bij. De geschiedenis wijst uit dat dat geen positief signaal is voor aandelenbeleggers. Volgens Goldman Sachs is de S&P 500-index sinds 1952 steeds gedaald in jaren waarin de geldtoewijzingen stijgen.

"Cash is een geweldige kortetermijn manier om de volatiliteit te beperken", zei Matthew McLennan, een portefeuillemanager bij First Eagle Asset Management, schrijft Investopedia.

Meer cash door oplopende rente

In de jaren na de financiële crisis van 2008 daalden de kassaldo's nog. Dat was te wijten aan de historisch lage rentetarieven, als gevolg van de beleidsmaatregelen van de Federal Reserve.

Naarmate de economie zich herstelde en de Fed de monetaire teugels weer aantrok, zijn de rentetarieven weer opgelopen. Hierdoor is spaargeld weer een alternatief geworden voor beleggen. Sterker nog, contanten behoorden tot de best presterende activaklassen van 2018 en deden het beter dan aandelen en obligaties.

Kans op nieuwe crisis

Dat vertaalde zich dan ook in een hogere instroom in geldmarktfondsen. Terwijl deze een sterke toename van de activabalansen lieten zien, werd in het vierde kwartaal van 2018 bijna 100 miljard dollar aan aandelenfondsen onttrokken. Dit is een aanwijzing voor een krapper wordende liquiditeit op de aandelenmarkt, wat de kans op een nieuwe financiële crisis waarschijnlijk doet toenemen, zo waarschuwde Deutsche Bank in een recent rapport.

Goldman Sachs deelt deze visie. De stijgende kalssaldo's kunnen volgens de zakenbank een voorbode zijn van een dreigende recessie. Zo toont de geschiedenis aan dat de kasreserves steeds een stijgende lijn laten zien gedurende twaalf tot vijftien maanden voorafgaand aan het begin van een economische neergang.

Verder kan de vlucht van beleggers van aandelen naar contanten de volatiliteit op de beurzen vergroten, zo meent Goldman Sachs.

Verstandige zet?

Ondanks de recente opleving van de kasposities, constateert Goldman in een ander rapport dat deze wel nog steeds op het laagste niveau in dertig jaar liggen.

Hoewel de zakenbank in het rapport de angst voor een recessie overdreven vindt en over het algemeen uitgaat van positieve vooruitzichten voor aandelen in 2019, adviseert Goldman beleggers om uit voorzorg tocht hun kasreserves te verhogen.

Gezien de onzekerheden rond zowel de markten als de algemene economie, kan het verhogen van de kaspositie een verstandige zet zijn, zelfs voor optimistische beleggers. Sterker nog, kasreserves vertegenwoordigen misschien de goedkoopste en minst gecompliceerde bescherming die voor veel portefeuilles beschikbaar is.