De zorgen over de economische groei drukten in 2018 op de financiële markten en het ziet ernaar uit dat dit in 2019 niet anders zal zijn.

Dat schrijft Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders in een update. Er spelen in 2019 spelen drie thema's een belangrijke rol op de financiële markten.

De tegenvallende groei in 2018 was ook weer niet zo groot maar aandelenmarkten hadden juist een voortzetting van positief nieuws ingeprijsd. Het slechte nieuws kwam daarom extra hard aan op de aandelenmarkten, wat voor een grotere daling zorgde.

Dit zijn de drie thema’s die een grote rol gaan spelen in 2019.

1. Liquiditeit wordt minder

In de toekomst zal de wereldwijde liquiditeit waarschijnlijk verder teruglopen. De liquiditeit van een aandeel heeft te maken met hoe makkelijk deze verhandelbaar is. Dit is de definitie van liquiditeit van een markt volgens DFB: "Een liquide markt staat voor een markt waarin grote volumes gehandeld kunnen worden zonder dat de prijsvorming wordt verstoord of sterk wordt beïnvloed en waar partijen snel in en uit de markt kunnen stappen."

Dit zal dus minder makkelijk gaan dit jaar, doordat de Europese en Amerikaanse centrale banken (ECB en Fed) hun inkoopprogramma's langzaam beëindigen. Simpel gezegd gaan ze zich minder met de markt bemoeien, waardoor grotere prijsschommelingen mogelijk zijn.

2. Opkomende markten maken een comeback

Een beleggingscategorie die het goed kan doen in 2019 zijn opkomende markten, ook wel emerging markets of EM genoemd. Juist doordat de Amerikaanse centrale bank zich minder gaat bemoeien met de markt, kan de dollar verzwakken.

Dat kan positief zijn voor de opkomende markten, want dat zou de druk op partijen die in dollars lenen en opkomende markten verlichten. Volgens Schroders hebben opkomende markten het ergste al gehad, waarbij zowel de aandelen- als de valutamarkten aanzienlijk zijn gedaald.

3. Populisme leidt tot aangepast begrotingsbeleid

Overal ter wereld zie je dat populistische partijen steeds meer macht krijgen. Denk aan Donald Trump met zijn America First. Dit heeft ook grote gevolgen voor de wereldwijde economie. Zulke regeringen die groei nastreven, voeren namelijk niet langer economische hervormingen voor verbetering op de lange termijn.

De aanpak tegenwoordig is om een snelle oplossing te vinden door middel van bijvoorbeeld een belastingverlaging, hogere overheidsuitgaven of een aanpassing van de regelgeving, zoals een verhoging van het minimumloon. Sommige van deze maatregelen zijn gerechtvaardigd, maar dat neemt niet weg dat ze grote gevolgen kunnen hebben.

Zo zullen overheden vaker en meer geld lenen, zoals de VS al deed met een begrotingstekort van bijna 4 procent van het BBP. Zo’n begrotingstekort kan op grote gevolgen hebben.

Hoe presteren de markten in 2019?

Zorgen over de liquiditeit zullen blijven in 2019, maar Schroders verwacht dat overheden de effecten hiervan zullen proberen te compenseren door middel van hun begrotingsbeleid. Ook de handelsspanningen zullen aanhouden volgens Schroders, wat ervoor zorgt dat de bezorgdheid over de economische groei zal aanhouden.

Het is mogelijk dat de markten al veel van het slechte nieuws hebben ingeprijsd, waardoor de daling mee zal vallen. Dit is natuurlijk geen garantie voor positieve rendementen in 2019, maar betekent wel dat de markten dit jaar beter gepositioneerd zijn voor teleurstelling en dus potentieel beter bestand zijn tegen schokken dan vorig jaar.