Het is inmiddels duidelijk dat de groei van de wereldeconomie tekenen van vertraging laat zien. Toch heeft 2019 voor de oplettende belegger genoeg positieve verrassingen in petto, zegt Mona Mahajan, strateeg bij Allianz GI.

In het artikel The bull market is losing steam legt ze uit dat in 2019 drie thema’s belangrijk zijn voor de markt.

Ten eerste de renteverhogingscyclus van de Fed, die bijna voltooid is. “Hoewel Fed-cycli vaak tot recessies hebben geleid, namelijk 10 van de 13 laatste cycli sinds de Tweede Wereldoorlog, zal deze Fed voorzichtig te werk gaan.”

Dan de vertraging van de wereldeconomie. “Ook de Amerikaanse economie krijgt daar last van, onder andere door begrotings- en belastingmaatregelen die minder effect zullen hebben. Ook kunnen Amerikaanse bedrijven hinder ondervinden van de sterke dollar en hogere lonen. 

Ten derde zijn daar nog de zwarte zwanen. Mahajan doelt daarmee op de handelsoorlog en de vele geopolitieke spanningen.

Positieve verrassingen

Maar, de expert wijst ook op een aantal zaken die beleggers nog positief kunnen gaan verrassen dit jaar. “Consumenten en kleine bedrijven hebben bijvoorbeeld vertrouwen ‘getankt’; lagere olieprijzen en een sterkere dollar ondersteunen de Amerikaanse consument. En consumptie is een belangrijke aanjager van het bbp in de VS.”

Ook kan het feit dat president Trump, met het oog op de aanstaande verkiezingen, wil voorkomen dat de economie in een recessie terechtkomt, positief uitpakken. “Hij kan bijvoorbeeld zorgen voor aanvullende wetgeving of stimuleringsmaatregelen die positief zijn voor de economie.”

Defensief beleggen

Over het algemeen wordt 2019 een jaar van bescheiden rendementen voor beleggers, stelt Allianz GI. Daarom verdient een defensieve positionering de voorkeur.

Bij de Amerikaanse aandelen investeert AllianzGI nog steeds in cyberbeveiliging en elektronische betalingen, maar beleggers kunnen deze het beste combineren met defensieve sectoren, zoals gezondheidszorg, die zelfs in een vertragende economie standhouden. 

Europa is nog steeds onzeker, stelt de vermogensbeheerder, maar de waarderingen zijn aantrekkelijker geworden. Europa kan uiteindelijk een belangrijke bron van rendement worden.

Sterke balansen

Over het algemeen belegt AllianzGI op dit moment in de cyclus het liefst in bedrijven met sterke balansen en vrije kasstroomstatistieken, omdat ze beter besta