De wapenstilstand die de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping afgelopen weekend hebben gesloten is een fout, die het wereldwijde handelssysteem ondermijnt. Dat heeft een expert verklaard tegen CNBC.

Tijdens de G20-top in Argeninië hebben China en de Verenigde Staten een staakt-het-vuren afgesproken. De Amerikaanse president Trump zal voorlopig afzien van zijn plan om het importtarief op 200 miljard dollar aan Chinese producten te verhogen van 10 procent naar 25 procent.

In ruil daarvoor heeft de Chinese president Xi toegezegd meer energie en agrarische en industriële producten uit de VS te importeren, schrijft CNBC

Negentig dagen

Ook gaan beide landen onderhandelen over de bescherming van intellectueel eigendom en het verplicht overdragen van technologische kennis van Amerikaanse bedrijven die in China actief zijn. Als er over negentig dagen geen witte rook opstijgt, voert de VS alsnog de hogere tarieven in.

De financiële markten juichten de wapenstilstand aanvankelijk toe, maar de euforie was slechts van korte duur. Er zaten wat verschillen in de verklaringen van Beijing en Washington. Dat voedde de angst dat het beide landen niet zal lukken om binnen negentig dagen overeenstemming te bereiken, met alle gevolgen vandien.

Ondermijning handelssysteem

Maar volgens Adam Triggs, hoofd research van het Aziatische Bureau van Economisch Onderzoek aan de nationale universiteit van Australië, zijn er nog meer goede redenen voor scepsis over de deal. "De deal ondermijnt het wereldwijde handelssysteem. Het zal bovendien het Amerikaanse handelstekort niet wegnemen", zo stelt hij.

Daarnaast zijn er volgens hem enkele grote problemen in het handelssysteem die niet bilateraal, maar door de G20 moeten worden opgelost, zoals handelsbelemmering in de verkoop van diensten. "Trump legt voortdurend de nadruk op bilaterale deals. Dat rijdt een oplossing door de G20 in de wielen", aldus Triggs.

Andere landen benadeeld

Een ander minpunt van de deal is dat het andere landen zal benadelen, omdat handelsstromen worden verlegd. Als China meer goederen uit de VS importeert, worden andere landen daar de dupe van, zo vreest Triggs.

Als Trump de oneerlijke handelspraktijken van China wil aanpakken, zou hij volgens Triggs beter één front kunnen vormen met zijn bondgenoten en zo gezamenlijk China onder druk kunnen zetten. Die aanpak is veel effectiever zijn dan een handelsoorlog die alleen maar verliezers kent, onder wie Amerikaanse en Chinese staatsburgers.

Ook zou Trump samen met bondgenoten op de G20 top kunnen optrekken om de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te hervormen.

Niets concreets

Een ander kritiekpunt is dat er door China geen concrete consessies zijn gedaan. "Er staat niets concreets op papier. China heeft alleen toegezegd dat het hervormingen zal doorvoeren", zegt Stephen Nagy, hoogleraar aan de Internationale Christelijke University in Tokio.

Ook is er geen gezamenlijke verklaring door de VS en China opgesteld. De landen hebben afzonderlijke verklaringen afgelegd, die niet volledig met elkaar overeen kwamen. Hierdoor is er veel onduidelijkheid over de vraag wat er nu concreet is afgesproken.

Tactische zet

Volgens Nagy heeft Trump de deal met China gesloten om tactische redenen. Hij had een succesje nodig, nu de druk van de oppositie de afgelopen maanden is toegenomen, vanwege het onderzoek naar de Russische inmenging in zijn verkiezingscampagne.

China daarentegen kijkt meer naar de langere termijn. Het land wil in de toekomst beter omgaan met de druk van de Verenigde Staten.

Nagy is niet erg optimistisch over het verdere verloop van het handelsconflict. "Als de 90 dagen voorbij zijn, zullen de handelsspanningen weer doorgaan en waarschijnlijk verder oplopen", zo voorspelt hij.