Amerikaanse millennials hebben volgens een nieuwe studie van de Federal Reserve een lagere inkomen en minder vermogen dan voorgaande generaties. Oorzaak is de kredietcrisis.

Van millennials wordt vaak gezegd dat hun andere consumptiepatroon verantwoordelijk is voor de ondergang van hele sectoren, zoals bijvoorbeeld restaurants in de middenklasse.

Toch verschilt hun manier van consumeren volgens een studie van de Amerikaanse Federal Reserve helemaal niet zo veel van de generaties voor hen. Dat ze minder uitgeven aan bepaalde zaken heeft vooral te maken met een slecht gevulde portemonnee.

Laag inkomen, weinig vermogen

“Ze hebben lagere inkomens en minder vermogen dan andere generaties”, schrijven Christopher Kurz, Geng Li and Daniel J. Vine van de Fed. Zij hebben voor hun onderzoek de financiële situatie van van de millennials vergeleken met die van de generatie X en de babyboomers.

Volgens de Fed hebben de millennials van alle generaties de zwaarste prijs betaald voor het uitbreken van de kredietcrisis in 2007 en de recessie die daarop volgde. Dat heeft ervoor gezorgd dat precies op het moment dat zij de arbeidsmarkt betraden er sprake was van weinig werk en minder mogelijkheden om krediet te krijgen. 

Ze hadden bovendien te maken met hogere kosten voor onderwijs en gezondheidszorg. Er was verder sprake van grotere diversiteit in hun migratieachtergrond wat ook een rol kan hebben gespeeld. Hun schulden zijn niet hoger dan voorgaande generaties.

Generaties

Millennials zijn mensen die tussen 1981 en 1997 geboren zijn, dus tussen de 21 en 37 jaar oud. De generatie X zit daarvoor en is geboren in de periode 1965 en 1981. De babyboomers zijn nog iets ouder en zagen het levenslicht kort na de Tweede Wereldoorlog.