Fed-voorzitter Jerome Powell liet deze week weten dat de Amerikaanse rente nog maar iets onder het neutrale niveau zit. Dit leidde tot speculaties dat hij mogelijk eerder dan verwacht zal stoppen met renteverhogingen. Maar volgens economen neemt Powell geen nieuw standpunt in.

Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, liet deze week in een toespraak weten dat de rente in de Verenigde Staten nog maar nipt onder het neutrale niveau zit. Dit leidde direct tot speculaties dat de centrale bank mogelijk eerder dan verwacht zal stoppen met het verhogen van de rente. De markten reageerden positief en de dollar daalde door het vooruitzicht van een lager dan verwachte toekomstige rente.

Economen stellen echter dat de opmerkingen van Powell niet duiden op een nieuw standpunt van de Fed over de rentetarieven, zo meldt MarketWatch.

'Niet dovish'

"Ik denk niet dat hij 'dovish' was", zei Paul Ashworth, hoofdeconoom bij Capital Economics. De term 'dovish', of duifachtig, wordt gebruikt om aan te geven dat een centrale bank minder streng is in de verkrapping van het monetaire beleid. Dit in tegenstelling tot de term 'hawkish', of havikachtig, die wijst op renteverhogingen.    

"Hij zei niet dat de inflatie zwakker was of dat de economie zwakker was dan we dachten. Het is een beetje een overdreven reactie van de markt", zo concludeert Ashworth. De econoom merkte daarbij op dat terwijl de Dow-Jonesindex met 500 punten opsprong na de speech van Powell, er aan het rendement op de tienjarige staatsobligatie nauwelijks iets was veranderd.

Ook volgens Avery Shenfeld, hoofdeconoom bij de Canadese Imperial Bank of Commerce, waren de opmerkingen van Powell niet zo 'dovish'. "De Fed heeft gezegd dat ze boven neutraal willen gaan. Als ze neutraal willen zijn, dan hadden ze dat kunnen zeggen."

Rentepauze

Zowel Ashworth als Shenfeld merkten op dat Powell geen enkele aanwijzing gaf voor een rentepauze in december. Ashworth denkt dat de Fed de rente in maart en juni nog een keer zal verhogen alvorens een pauze te nemen. Dat is wel een rentestap minder dan de laatste Fed-verwachtingen die wezen op drie renteverhogingen volgend jaar.

Ook Shenfeld mikt op nog twee renteverhogingen in 2019. Maar daarna zal de Fed volgens de econoom de koers omdraaien en in 2020 de rente weer verlagen.

'Geruststellende boodschap'

Roberto Perli, voormalig Fed-medewerker en nu analist bij Cornerstone Macro, voerde aan dat Powell een "geruststellende" boodschap naar de markten stuurde. "De boodschap is dat er geen vooraf ingesteld pad is voor de rentetarieven en dat de Fed misschien niet noodzakelijk tot boven neutraal zal verkrappen", zei Perli. 

"Dit is een geruststellende boodschap vanuit een marktperspectief, omdat het de bezorgdheid wegneemt van een Fed die vastzit aan een verkrapping tot een punt waarop de rente opzettelijk de economie zou vertragen."

Trump

Carl Tannenbaum, hoofdeconoom bij Northern Trust, is het niet eens met beweringen op social media dat het dovish-standpunt van Powell een reactie was op de druk van het Witte Huis. President Donald Trump heeft herhaaldelijk zijn ongenoegen geuit over het rentebeleid van de Fed. Ook heeft hij spijt van zijn keuze voor Powell als Fed-voorzitter. 

"De Fed moet er rekening mee houden niet de schijn te wekken dat Powell zijn standpunten verandert vanwege opmerkingen van het Witte Huis", zegt Tannenbaum.

De econoom denkt niet dat Powell's visie over de rentetarieven "zo veel" is veranderd sinds zijn laatste persconferentie in september. Over ruim twee weken zal hij zijn positie duidelijk kunnen maken in de persconferentie na de volgende rentevergadering van de Fed, zo besluit Tannenbaum.