Slechts een paar maanden geleden voorspelden veel grondstoffenanalisten nog een terugkeer naar een olieprijs van 100 dollar per vat. Nu de olieprijzen op ongeveer de helft van dat niveau staan, zocht Bloomberg uit wat een olieprijs van 50 dollar per vat betekent voor de wereldeconomie.

Energie-importeurs zoals India en Zuid-Afrika zullen profiteren van de lagere olieprijzen, terwijl olieproducenten zoals Rusland en Saudi-Arabië hun olie-inkomsten zullen zien dalen.

De centrale banken die onder druk staan om de rente te verhogen zullen uitstel krijgen, maar centrale banken die de inflatie willen aanwakkeren, zoals de Bank of Japan, krijgen te maken met tegenwind.

Uiteindelijk hangt veel af van de ontwikkeling van de vraag naar olie in de wereld. Zal de vraag onder druk komen te staan door een sterkere dollar en het handelsconflict, en hoe zullen de grootste olieproducenten reageren?

Saudi-Arabië zit klem

Saudi-Arabië zit klem tussen Rusland aan de ene kant, zijn bondgenoot in het beheren van de productie om de prijzen te ondersteunen, en de Verenigde Staten, waar president Donald Trump Twitter-berichten stuurt naar de producent om de prijzen laag te houden.

Alle ogen zijn dan ook gericht op de G20-top aan het einde van de week om te zien of er een consensus komt over de output tussen Saudi-Arabië en de Russen, en of die standhoudt tijdens de OPEC-bijeenkomst volgende week.

De onderstaande grafiek geeft de netto olie-invoer (of uitvoer) als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) weer. Goedkopere olie helpt degenen die bovenaan staan en doet pijn aan de onderkant.

Wat betekent het voor de wereldwijde groei?

Met de winter voor de deur zal de instorting van de olieprijzen de pijn verzachten voor huishoudens en bedrijven in een periode van vertragende economische groei.

Landen die olie invoeren en tekorten op de lopende rekening hebben, zoals Zuid-Afrika, zullen daar ook van profiteren. China is 's werelds grootste importeur van olie en vecht al tegen een matiging van de economische groei te midden van een handelsoorlog met de VS en binnenlandse uitdagingen.

Wat betekent het voor inflatie?

Lagere olieprijzen betekenen minder druk op de inflatie en minder druk op centrale banken om de rente te verhogen. Zo zou de goedkopere olie een game changer voor India kunnen zijn en kunnen betekenen dat de Reserve Bank of India verschuift naar een neutrale houding ten opzichte van de rente en de rente voorlopig niet verder zal verhogen.

Hoe zullen opkomende markten omgaan met de prijsdaling?

Elke daling van de olieprijzen met 10 dollar per vat verhoogt de inkomens met ongeveer 0,5 procent tot 0,7 procent van het bruto binnenlands product in grote olie-importeurs uit opkomende markten, schatten Capital Economics-analisten.

Dezelfde prijsdaling zorgt voor een verlies van 3 procent tot 5 procent van het bbp in de meeste Golfstaten, en een vertraging van 1,5 procent tot 2 procent van het bbp in de Verenigde Arabische Emiraten, Rusland en Nigeria.

Wat betekent het voor 's werelds grootste economie?

President Trump heeft de daling van de olieprijzen beschreven als het equivalent van een belastingverlaging. Toch zal de afnemende Amerikaanse afhankelijkheid van geïmporteerde olie als gevolg van de opkomst van schalieproductie, de positieve economische gevolgen op sectorniveau uithollen.