Nadat de maand oktober voor beleggers niet om naar huis te schrijven was, zijn alle zinnen gezet op november voor een beweging naar boven. Ook in de rest van november krijgt de markt nog diverse kwartaalcijfers te verwerken. Het advies: druk niet meteen op de verkoopknop als de resultaten tegenvallen.

De angst voor een terugval op de beurzen blijft groot, zo valt ook op te maken uit de volatiliteitsindex die de bewegelijkheid op de aandelenmarkten peilt. De Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 kende in oktober de slechtste maand sinds 2009 en vooral techfondsen hadden het moeilijk. 

Een van de redenen waarom de aandelenkoersen in elkaar zakten, was omdat beleggers niet bepaald te spreken waren over de bedrijfscijfers en de verwachtingen die ondernemingen afgaven. In werkelijkheid waren sommige resultaten evenwel lang niet zo slecht, als dat de koersimplosies deden vermoeden, aldus Deutsche Bank. 

Daarom adviseert de bank om vooral niet meteen op de verkoopknop te drukken als cijfers tegenvallen. "Beleggers moeten het rustig aan doen en realiseren dat de bedrijfswinsten richting normale niveaus terugkeren", aldus strateeg Binky Chadha van Deutsche Bank. 

Zorgen zijn overdreven

Chadha richt zich in een rapport op de recente zorgen van beleggers over bedrijfswinsten en de vooruitzichten. Chadha noemt de zorgen overdreven, omdat de resultaten gewoonweg terugvallen naar de historische norm. Als gevolg is het logisch dat cijfers lager uitvallen dan in de afgelopen kwartalen, maar evengoed nog steeds hoger zijn dan het historisch gemiddelde.

"We zien deze normalisering als een normale gang van zaken, zeker als er een snelle groei is geweest na bijvoorbeeld een recessie of na andere bijzondere gevallen, zoals de recente Amerikaanse belastingverlagingen", aldus de strateeg. 

Dat er dit kwartaal meer negatieve verwachtingen waren van bedrijven dan positieve, is volgens Chadha eveneens een logisch gevolg van de normalisering. De strateeg merkte op dat 27 procent van de bedrijven zijn outlook neerwaarts bijstelde tegenover 21 procent dat de verwachtingen juist opschroefde. "Dat is niet bepaald positief, maar vanuit historisch perspectief zijn deze percentages niets." Volgens Chadha liggen de percentages in een normale situatie respectievelijk rond de 33 procent en 20 procent.

Winststijging houdt aan

Bovendien blijven de winsten groeien, voor bedrijven in de S&P 500 vermoedelijk gemiddeld zelfs met meer dan 26 procent. Als de overige bedrijven die nog met cijfers moeten komen, dit tempo vasthouden dan kan dit percentage zelfs groeien tot 27 procent, aldus de strateeg.

Dit zou zelfs beter zijn dan de gemiddelde winststijging in het tweede kwartaal. Volgens Chadha klimmen de marges verder omhoog, terwijl het tempo waarin eigen aandelen worden opgekocht hoog blijft. 

Niet snel tevreden

Bank of America Merrill Lynch constateerde dat beleggers niet snel tevreden meer zijn over de huidige kwartaalcijfers, hetgeen gepaard gaat met negatieve koersreacties. Volgens de bank kan dat betekenen dat het einde van de stierenmarkt in zicht is.

Beleggers maken zich volgens de bank zorgen over de inflatie, het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten en de teruglopende investeringen door bedrijven (ondanks belastingverlagingen in de VS). Bovendien lijkt het momentum van techaandelen af te nemen, zo wordt gevreesd.