De beleggingsmarkt zal volgend jaar waarschijnlijk twee gezichten hebben. Zo zal er enerzijds een houdbare, bovengemiddelde groei plaatsvinden in ontwikkelde landen. Ook zal de groei in opkomende markten wat sterker zijn.

Dat stelt Robeco in zijn jaarlijkse outlook voor 2019.

Aan de andere kant zal het heldere economische plaatje waarschijnlijk overschaduwd worden door zorgen dat de lange bullmarkt snel tot een einde zal komen. Ook handelsoorlogen, potentiële oververhitting van de Amerikaanse economie en zorgen rondom Italië en Brexit spelen mee. 

Robeco verwacht dat de handelsspanningen tussen de VS en China waarschijnlijk aanhouden, maar zonder dat het significant uit de hand zal lopen. Verder zal de groei in de EU volgend jaar waarschijnlijk gelijk zijn aan die van 2018 en daarmee boven de trend uitkomen.

Een van de belangrijkste negatieve factoren zal daarnaast tot het verleden gaan behoren wanneer het VK na 29 maart 2019 de EU verlaat. Robeco verwacht een overgangsdeal waardoor er weinig veranderingen zullen zijn. 

Kansen voor beleggers

Een andere risicofactor voor volgend jaar is het budgetplan van de nieuwe populistische regering van Italië, het plan schendt namelijk de eerdere overeenkomsten die zijn gesloten met de EU. Robeco gaat er echter van uit dat Italië hier uiteindelijk vanaf ziet omdat dit in het belang van het land zelf is. 

Daarnaast zal het groeiverschil tussen opkomende en ontwikkelde markten waarschijnlijk langzaam verder oplopen. Dit biedt kansen voor beleggers die niet vies zijn van een beetje risico, om hogere rendementen te behalen. 

Chinees beleid

In China zal het beleid gericht zijn op het behouden van een relatief hoog groeitempo van 6,0 procent of meer. Toch hebben ze waarschijnlijk geen andere keus dan te accepteren dat de groei in 2018 lager uitkomt. Dankzij de constante groei in China en opkomende markten, lijkt 2019 een behoorlijk goed jaar te worden voor opkomende markten. 

Verder verkiest Robeco aandelen boven obligaties. Toch is het volgens Robeco wel verstandig voor beleggers om zich voor te bereiden op turbulente tijden.

Léon Cornelissen, hoofdeconoom: "We kunnen wat turbulentie verwachten in 2019. Zo hebben we Brexit, Italië, de handelsspanningen tussen de VS en China, de waarschijnlijkheid van een oververhitting van de Amerikaanse economie en centrale banken die op een bepaald punt op de rem zullen trappen om de groei te doen vertragen."

Voorbereiden op turbulentie 

Beleggers kunnen zich voorbereiden op turbulente tijden door zich meer te richten op defensieve aandelen, waaronder ook aandelen van hoge kwaliteit, waardeaandelen en aandelen met een laag risico.

Over Amerikaanse aandelen stelt Robeco dat hoewel ze vaak gekwalificeerd kunnen worden als defensief, hun aantrekkelijkheid is afgenomen. Dit komt doordat beleggers in de VS een extreem risicovriendelijke omgeving hebben ingeprijsd ten opzichte van andere regio's. Europese aandelen lijken momenteel aantrekkelijker. 

Nieuwe kansen

Tot slot ging ook Jeroen Blokland, portfoliomanager multi asset funds bij Robeco, in op zijn verwachtingen voor aandelen. "De koersen van aandelen zullen waarschijnlijk nog verder omhoog gaan voordat de vlam in de pan slaat. In zo'n situatie zou het logisch zijn om meer te focussen op aandelen met een defensiever profiel. Als aanvulling op low risk-aandelen, denken we dat aandelen met lage waarderingen, van hoge kwaliteit en/of met een hoog dividend, in deze categorie vallen."

Blokland vervolgt: "Na bijna een decennium van bovengemiddelde rendementen, zijn Amerikaanse aandelen overgewaardeerd, niet in de minste plaats vergeleken met andere regio's. We verwachten dat het tij zal keren, waardoor er in 2019 nieuwe kansen zullen ontstaan."