Aandelen uit opkomende markten zien er nu "erg goedkoop" uit, en dat is een koopmogelijkheid, zegt investeerder Mark Mobius.

Beleggers hebben hun aandelen van opkomende markten de afgelopen maanden op grote schaal verkocht, omdat zij vreesden dat de financiële problemen in landen als Turkije en Argentinië zouden kunnen overslaan naar andere economieën. Maar deze aandelen zien er nu "erg goedkoop" uit, en dat is een koopmogelijkheid, zegt investeerder Mark Mobius tegen Cnbc.

Naast de problemen in Turkije en Argentinië zorgden de aantrekkende Amerikaanse dollar en de stijgende olieprijzen - die opkomende economieën met grote hoeveelheden buitenlandse schuld en landen die netto-importeurs van olie zijn, schade berokkenden - voor extra koersdruk. Als gevolg daarvan is de MSCI Emerging Markets-index, die aandelen met een grote en middelgrote kapitalisatie in 24 landen volgt, dit jaar met ongeveer 16 procent gedaald.

Tijd om in te stappen

Maar volgens Mobius heeft de verkoopgolf investeringskansen opgeleverd in opkomende markten. "Aan het einde van de dag zien de aandelen van opkomende markten er nu heel goedkoop uit. Het is tijd om in te stappen", zei de medeoprichter van Mobius Capital Partners.

Sommige landen zien al een herstel in hun valuta en aandelenkoersen, merkte de belegger op. Dat komt omdat de Amerikaanse dollar zich begint te stabiliseren, wat de last op opkomende markten om hun in dollars genoteerde schuld te betalen vermindert, zei hij.

Wat te kopen?

Volgens de ervaren belegger in opkomende markten hebben de Latijns-Amerikaanse markten - met name Brazilië - tot nu toe het herstel in de beleggingscategorie geleid. De opleving van Azië is achtergebleven, maar de regio biedt nog steeds kansen, voegde hij eraan toe. Met name een aantal kleine en middelgrote ondernemingen in China ziet er "interessant" uit, zei de investeerder, zonder namen te noemen.

Mobius heeft ook een voorkeur voor India, waar de groeicijfers die van China en Zuidoost-Azië hebben overtroffen. Ook begint hij nu weer in Indonesië te kijken. Thailand heeft het volgens hem ook niet slecht gedaan en Maleisië is een ander gebied dat in de toekomst "heel interessant zal worden".

Wat sectoren betreft richt Mobius zich op bedrijven in traditionele industrieën - zoals de detailhandel - die technologie gebruiken om hun productiviteit te verbeteren. Hij heeft ook een voorkeur voor bedrijven met sterke balansen en weinig schulden die hun cashreserves verdelen tussen investeren voor expansie en het uitkeren van dividend aan aandeelhouders. "Dividenden zijn een teken dat het bedrijf geld heeft en ook denkt aan aandeelhouders."

De risico's

De olieprijs vormt een risico voor opkomende markten. Een groot aantal experts - waaronder Mobius - ging eerder uit van een olieprijs van rond de 100 dollar per vat tegen het einde van 2018, wat slecht nieuws zou zijn voor opkomende markten.

Dat niveau lijkt uiterlijk buiten bereik te zijn, merkte Mobius op, eraan toevoegend dat olie die prijs op de lange termijn nog steeds zou kunnen raken. "Maar het goede nieuws is dat tegen de tijd dat olie 100 dollar per vat bereikt, de valuta in opkomende markten voldoende zouden zijn hersteld ten opzichte van de Amerikaanse dollar, zodat de prijsstijging hun financiën niet zoveel schade zou berokkenen."

Escalatie van handelsspanningen

Een ander groot risico voor opkomende markten is een ernstige escalatie van de handelsspanningen tussen 's werelds twee grootste economieën, maar de mogelijkheid dat dat gebeurt, is volgens Mobius klein. "Als er een echt nare toename is in de handelsoorlog ... tussen de VS en China, kan dat niet goed zijn voor Zuidoost-Azië, maar ik zie dat niet gebeuren."

"Ik denk dat de Chinezen slim genoeg zijn om nu iets toe te geven aan Trump. Ze zullen misschien op korte termijn iets moeten opgeven, maar op langere termijn als winnaar uit de bus komen", verklaarde Mobius.