Waar moet een impactbelegging aan voldoen? Het GIIN-instituut heeft een handleiding geschreven hoe impactbeleggers het beste hun doelen kunnen bereiken.

Impactbeleggen neemt een vlucht. Steeds meer beleggers willen dat hun beleggingenn ook positieve effecten heeft op sociaal en ecologisch vlak. Beleggen gaat om meer dan geld verdienen.

Het is ook een middel om bij te dragen aan een betere wereld. Beleggers die zo handelen, noemen zichzelf impactbeleggers. Zij geloven dat zij een belangrijke rol kunnen spelen bij het vinden van oplossingen voor grote belangrijke zaken als global warming, milieuvervuiling, armoede, vluchtelingen, et cetera. 

Maar hoe kan een impactbelegger eigenlijk het beste te werk gaan? Het Global Investing Impact Network (GIIN) heeft een handleiding gemaakt.

 1. Wat is het doel?
  Het eerste wat een impactbelegger moet doen is een investeringsplan maken met daaraan gekoppeld een realistisch doel. Daarij is het van belang om de effecten voor álle stakeholders te bekijken, dus ook de negatieve. Investeert u bijvoorbeeld in windmolens op zee, ga dan ook na wat dat betekent voor vogels of de scheepvaart. En maak ook altijd een onderscheid tussen korte- en langetermijndoelen. 
   
 2. Goede informatie
  Goede informatie over de positieve én negatieven gevolgen van een impactbelegging is essentieel voor het welslagen. Dat stelt een belegger namelijk in staat betere doelstellingen te formuleren.
   
 3. Impactmanagement
  Een impactbelegging heeft net als elke andere belegging veel zorg nodig. De van tevoren benoemde risico’s moeten gedurende de beleggingsperiode constant in de gaten worden gehouden. Hetzelfde geldt voor de daadwerkelijke impact van de belegging. Accountability is daarbij ook van groot belang. Als de doelstellingen niet gehaald worden, moet er op tijd worden bijgestuurd. Nieuwe inzichten over een bepaald probleem kunnen hetzelfde effect hebben. Dogmatisch denken is ook in dit geval nooit goed.
   
 4. Transparantie
  Een impactbelegging kan veel grotere krachten losmaken als andere beleggers zich aansluiten. Het is daarom belangrijk heldere te communiceren naar de buitenwereld en te werken met standaarden.