Voor beleggers die in paniek raken door plotselinge onrust op de aandelenmarkten is er een eenvoudige oplossing, die niet zo gek is als hij op het eerste gezicht lijkt. 

Namelijk; verkoop alles voor de volgende grote recessie en herinvesteer vervolgens langzaam - elke drie maanden. Dat schrijft columnist Brett Arends van MarketWatch.

Een derde minder risico

Een analyse van de laatste twee berenmarkten op Wall Street toont volgens Arends aan dat bij deze strategie het risico's met maar liefst een derde afneemt en beleggers op de weg naar boven veel grotere winsten op lange termijn behalen. "Minder risico, meer geld. Wie wil dat niet?"

Arends wijst er wel op dat deze strategie ondermaats zal presteren als de markt plotseling omkeert en nieuwe hoogtes bereikt. Ook is 31 oktober meestal de beste tijd van het jaar om aandelen te kopen, mogelijk omdat mensen zo vaak in paniek raken in de aanloop naar Halloween.

Grote verliezen vermijden of winst maximaliseren?

Maar veel beleggers kunnen het gevoel hebben dat het vermijden van grote verliezen een hogere prioriteit heeft dan het maximaliseren van de winst. Of zoals Warren Buffett graag zegt, de eerste regel van succesvol beleggen is om geen geld te verliezen, en de tweede regel is om nooit de eerste regel te vergeten. En wiskundig gezien kost het 100 procent winst om te herstellen van een verlies van 50 procent. 

Volledig geïnvesteerd blijven kan ook een emotionele uitdaging vormen. Beleggers zijn volgens experts vaak meer risicomijdend dan ze zich realiseren. Pas als de markt daalt, weten mensen pas echt hoe het voelt om geld te verliezen. Veel investeerders zijn vastbesloten om volledig geïnvesteerd te blijven aan het begin van een berenmarkt en houden de blik gericht op de lange termijn, maar gooien uiteindelijk toch de handdoek in de ring, vaak vlak voordat de markt begint te draaien.

Niet meteen alles verkopen

Arends beweert niet dat de markt op het punt staat in de afgrond te duiken, maar wijst alleen op de mogelijkheid daarvan. Ook moeten beleggers niet meteen alles verkopen en langzaam terugkopen met tussenpozen van drie maanden. Hij geeft alleen aan dat, op basis van de laatste twee crashes, die strategie zelfs de minst ontwikkelde belegger geholpen zou hebben om de meeste van de ergste rampen te vermijden.

Van maart 2000 tot september 2002 verloor een investering in de MSCI World-index 46 procent van zijn waarde. Maar iemand die het geluk had zijn aandelen op het hoogtepunt te verkopen en tijdens de inzinking om de drie maanden opnieuw aandelen kocht, verloor bijna een derde minder. En toen de volgende stierenmarkt eind 2002 weer begon, was hun kostenbasis ongeveer 20 procent lager dan de persoon die volledig was belegd.

Een soortgelijk verhaal geldt voor de daaropvolgende berenmarkt. Van oktober 2007 tot begin maart 2009 deed een investering in de MSCI World-index het nog slechter: met een verlies van iets meer dan de helft van de waarde. Maar iemand die wederom het geluk had om aan het begin te verkopen en vervolgens met tussenpozen van drie maanden begon te kopen, deed het beter dan iemand die volledig belegd bleef. Het verlies was bijna een kwart minder en de kostenbasis was opnieuw 20 procent lager bij het begin van de volgende stierenmarkt.

'Beter dan maandelijks herinvesteren'

Merkwaardig genoeg lijkt de strategie van herinvesteren om de drie maanden in beide gevallen beter te werken dan het gebruikelijke advies, namelijk om maandelijks te herinvesteren. Grote berenmarkten duren namelijk langer en zakken dieper weg, dan de meesten verwachten. 

Het resultaat van de strategie is ook niet afhankelijk van het verkopen van aandelen precies aan het begin van een berenmarkt. De belangrijkste elementen van de strategie zijn vroeg uitstappen en langzaam terugkomen. De grootste verliezen op een berenmarkt ontstaan meestal aan het einde.

Rally missen

Niemand weet wanneer berenmarkten beginnen, hoelang ze zullen duren of hoe diep ze zullen zijn. Veel mensen beweren dan ook dat je gewoon in aandelen moet blijven zitten. Volgens Peter Lynch, de beroemde voormalige manager van het Fidelity Magellan-fonds, heeft de gemiddelde belegger in de loop der jaren veel meer geld heeft verloren door de vrees voor een crash en daardoor te weinig in aandelen heeft geïnvesteerd, dan tijdens een beurscrash.

Maar hoeveel beleggers zijn er 100 procent in aandelen gebleven tijdens de laatste twee crashes? Zelfs zeer ervaren professionele beleggers geven toe te vroeg uit aandelen te zijn gestapt, of te vroeg of te laat zijn ingestapt. Zo stapten maar weinigen op tijd uit voor de crash van 2007-2009. En degenen die wel op tijd uitstapten bleven vaak te lang weg en misten de daaropvolgende rally. 

Waarschuwingssignalen op rood

Het is waar dat aandelen op lange termijn geweldige investeringen zijn geweest. Maar het is ook waar dat veel betrouwbare waarschuwingssignalen al een tijdje oranje of zelfs rood knipperen. En sommige zeer slimme experts vrezen dat aandelen op deze niveaus geen goede investeringen meer zijn of dat er een grote crash op de plank ligt (of beide).