In Nederland 24% maakt van de werknemers zich zorgen over hun eigen huidige, en zelfs 32% over hun eigen toekomstige financiële zekerheid. Ook willen werknemers – en met name jongere werknemers – meer keuzevrijheid als het gaat om arbeidsvoorwaarden.

Werknemers die meer flexibiliteit en keuzevrijheid hebben vinden twee keer zo vaak dat hun arbeidsvoorwaarden aansluiten op hun behoeften. Dat schrijft Willis Towers Watson in een persbericht bij hun 2017 Global Benefits Attitudes Survey (GBAS).

De enquête onderzoekt in welke mate arbeidsvoorwaarden het gedrag van werknemers individueel en gezamenlijk beïnvloeden; hoe nauw ze aansluiten bij de werkgerelateerde en persoonlijke prioriteiten van werknemers; en het verband met stress, afwezigheid, productiviteit en betrokkenheid bij het werk.

Nederlandse resultaten

Opvallend is dat 16 procent van de werknemers in Nederland verwacht om door te werken na hun 70ste. In Duitsland en Frankrijk is dit respectievelijk 7 procent en 8 procent. Wel scoort Nederland het beste van ontwikkelde landen als het gaat om tevredenheid van de huidige financiële situatie van werknemers.

Nederland zit sinds 2013 in een stijgende lijn terwijl werknemers in andere ontwikkelde landen steeds minder tevreden zijn over hun huidige financiële situatie. Ondanks die stijgende trend meent 30 procent van de werknemers in Nederland een onverwachte kostenpost van 2.000 euro niet op te kunnen brengen.

Dit is ook het geval in andere Europese landen. 33 procent leeft van salaris naar salaris. Gezien het feit dat er een aanzienlijk aantal werknemers van salaris naar salaris leeft, is het niet verrassend dat op langere termijn het financiële vertrouwen is uitgehold. Bijna twee derde van de werknemers denkt dat ze er slechter aan toe zijn op hun oude dag, ten opzichte van de generatie van hun ouders.

Wereldwijd onderzoek

De meest recente editie van GBAS, dat om het jaar wordt uitgevoerd, analyseerde het gedrag van meer dan 31.000 werknemers in 22 markten waarvan bijna 1.000 in Nederland, inclusief representatieve voorbeelden van middelgrote en grote bedrijven uit de privésector.