In het derde kwartaal groeide de Chinese economie minder hard dan verwacht. Volgens de Chinese overheid zijn de zwakkere industriële productie en de ‘ernstige internationale situatie’ hier mede debet aan. Het handelsconflict met de Verenigde Staten doet de tweede economie ter wereld duidelijk geen goed, schrijft Martine Hafkamp in haar column voor Belegger.nl. 

Desondanks houden de Chinese autoriteiten vast aan hun verwachting voor de economische groei voor het hele jaar van 6,5 procent. Dit betekent wel dat de groei is teruggevallen naar het niveau van 2009, voor wat zo’n officieel groeicijfer waard is. 

Yuan op dieptepunt

Naast de al genoemde oorzaken voor de groeivertraging zijn er onderliggend nog een paar signalen, als de loonontwikkeling en het investeringsklimaat, die zorgen voor hoofdbrekens voor de Chinese beleidsbepalers. De mindere economische ontwikkelingen zien we ook terug in de waarde van de Chinese munt.

De yuan staat inmiddels op een tienjaars dieptepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dat is volgens veel beleggers ‘serious business’ aangezien zelfs het Amerikaanse Ministerie van Financiën van mening is dat er geen aanwijzingen zijn dat de Chinezen de waarde van de nationale munt doelbewust manipuleren. 

Loonontwikkeling

Gaan we terug naar de loonontwikkeling. Aan de jarenlange loonstijgingen lijkt een einde te zijn gekomen. Vooral in de retailsector staan de lonen behoorlijk onder druk. Als lonen niet verder stijgen is dat niet zulk gunstig nieuws voor de binnenlandse bestedingen.

Samsung bijvoorbeeld verplaatst de jaarlijkse productie van de 120 miljoen smartphones van China naar India. Redenen die daarvoor aangegeven worden zijn de lagere lonen in India en de economische hervormingen die de regering van president Modi heeft doorgevoerd. 

De ontwikkeling op de Chinese vastgoedmarkt is voor veel beleggers en marktvorsers eveneens reden tot zorg. De verkoop van nieuwe woningen neemt af waardoor de prijzen dalen. Deze ontwikkeling vormde voor de Chinese centrale bank de aanleiding om de kapitaaleisen voor de banken te verlagen en zo de leencapaciteit te verhogen. 

Schulden

Het aanzwengelen van de economische groei door te investeren in infrastructurele werken wordt lastiger. De financiering ervan ligt bij de lokale overheden. De omvang van de lokale schulden is inmiddels echter opgelopen naar 6 biljoen Amerikaanse dollar. Dat komt neer op ongeveer 60 procent van de totale Chinese economie. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de investeringen in spoor- en snelwegen dit jaar met 3,3 procent zijn gedaald. 

Anderzijds zijn de consumentenbestedingen vorige maand met 9,2 procent op jaarbasis gestegen. Deze sterke cijfers worden door de Chinese autoriteiten gebruikt om aan te tonen dat de handelsoorlog met de Verenigde Staten vrijwel geen invloed heeft op de binnenlandse bestedingen. 

Dalende verkopen

Dat de Chinese economie niet of nauwelijks te lijden heeft onder de Amerikaanse sancties wagen velen te betwijfelen. Volgens de ‘China Passenger Car Association’ lopen de autoverkopen in september terug. Vorige week waarschuwde Michelin voor tegenvallende verkopen in de tweede helft van het jaar. Met name in Europa en China slijt het bedrijf minder banden dan eerder voorzien. Specifiek voor China geldt dat er over het algemeen sprake is van dalende verkopen. 

Om te bepalen of het de komende tijd minder goed of slecht zal gaan met de Chinese economie, is het aan te raden een blik op de financiële markten te werpen. Daar is inmiddels wel heel veel slecht nieuws ingeprijsd. De Chinese aandelenbeurzen bevinden zich al enige tijd in een ‘bear market’.

Gaat de kost voor de baat uit?

Zo bezien lijkt het er wellicht op dat door de wurggreep van Trump langzaam maar zeker de lucht uit de Chinese longen loopt en dat het een kwestie van tijd is voordat China aftikt. Hij rijdt zichzelf daarbij echter ook steeds meer in de wielen. Aan de andere kant hebben de Chinese autoriteiten een hele lange horizon, waarbij de kost weleens voor de baat uit zou kunnen gaan.