Vorige week werden beleggers opgeschrikt door een scherpe koersdaling. Samen met de daling in februari behoorde deze tot de meest opvallende koersontwikkelingen dit jaar. Een belegger in wereldwijde aandelen was de daling in februari na circa 3,5 maand te boven. Hebben we dit keer wederom te maken met een tijdelijke dip?

Die vraag beantwoordt Loege Schilder in zijn column op Belegger.nl. 

De belastinghervormingen van president Trump en de wereldwijde economische groei kwamen dit jaar tot uiting in sterke Amerikaanse bedrijfsresultaten. Ondanks de politieke strubbelingen zijn de economische omstandigheden in de Verenigde Staten gunstig. Met een hoog ondernemersvertrouwen en stijgende industriële activiteit zijn ook de vooruitzichten rooskleurig, denkt Schilder.

Wat was de aanleiding?

Schilder vervolgt: Begin deze maand publiceerde de Amerikaanse overheid cijfers over hoe de economie ervoor staat. Deze cijfers waren uitzonderlijk positief. De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank stelt zelfs dat de sterke economische groei nog een tijd kan doorzetten.

Deze goede staat van de Amerikaanse economie leidde bij bepaalde beleggers tot zorgen over een stijgend renteniveau. Een scherpe correctie was het gevolg. 

Beleggers houden niet van onzekerheid

Zoals gebruikelijk is bij beleggen, zijn er meerdere risico's die een gevaar kunnen vormen voor de gunstige omstandigheden in de VS. Voorbeelden hiervan zijn handelsconflicten, een vertragende groei in China, Brexit en politieke kwesties in het Midden Oosten. Deze thema's leiden tot meer onzekerheid waardoor beleggers sneller aanleiding zien om winsten te nemen.

Daarom wegen soms de (eventuele) negatieve gevolgen van positieve informatie zwaarder dan het positieve nieuws op zich. Vaak zien we de angst voor deze dreigingen (tijdelijk) naar de achtergrond verdwijnen bij de publicatie van goede bedrijfsresultaten. 

Een terugblik naar februari

Begin februari daalden de beurzen scherp. Aanleiding hiervoor was een verrassend Amerikaans banencijfer dat de voorbode zou zijn voor hogere inflatie- en renteverwachtingen.

De sterke reactie werd volgens Schilder door velen deels toegeschreven aan automatische handelssystemen. Automatische handelssystemen geven opdracht tot verkopen wanneer bijvoorbeeld de 3 procent rentestand wordt doorbroken. Andere systemen reageren op de verhoogde beweeglijkheid die deze verkopen met zich meebrengen. 

Achteraf was het inflatiecijfer nauwelijks hoger dan vooraf werd verwacht. Een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille was na ongeveer 3,5 maand hersteld van deze daling. Dit herstel werd gevoed door sterke kwartaalcijfers die voor veel beleggers vertrouwen gaven in het gunstige economische klimaat. 

Kijken we naar een herhaling?

Dit kunnen we helaas alleen achteraf vaststellen. We zien in ieder geval gelijkenissen in de aanleiding voor de daling. Zo zijn het de positieve economische ontwikkelingen die – net als in februari – beleggers doen vermoeden dat de rente mogelijk sneller zal stijgen.

Ook zijn dezelfde factoren aanwezig die in februari de automatische handelssystemen activeerden. Schilder verwacht dat veel beleggers met belangstelling uitzien naar de cijfers over het derde kwartaal. Als de impact van de onzekerheden op de winstgevendheid (wederom) beperkt is, dan is een herhaling van het herstel dat volgde volgens hem mogelijk.