Consumenten oriënteren zich bij het afsluiten van een hypotheek steeds meer op het internet. Daarop inspelend bieden ook steeds meer banken en vergelijkingssites het aan om de maandlasten van een hypotheekaanbieder te berekenen.

Moneywise onderzocht hoe betrouwbaar die berekeningen zijn. Het antwoord? Niet. Uit het Moneywise Hypotheek Onderzoek bleek dat zes van de elf banken te lage netto maandlasten gaf, en vijf gaven gewoon geen resultaat. Van de tien onderzochte vergelijkingssites waren de maandlasten ook bij zes onjuist. De verschillen liepen op tot meer dan 100 euro!

Een consument die zich laat leiden door de laagste maandlasten kan dus uiteindelijk bij de verkeerde partij uitkomen om zijn hypotheek te regelen als de voorgestelde maandlast op internet te laag wordt voorgespiegeld.

Netto maandlasten

Consumenten kijken vooral naar de netto maandlast die hoort bij een hypotheek. Websites spelen daar handig op in door de netto maandlast prominent te tonen in hun berekeningen. En juist daar gaat het fout.

Moneywise onderzocht 21 websites van banken en vergelijkingswebsites. Daaruit komen grote verschillen naar boven, én dat het meerendeel van de aanbieders verkeerde netto maandlasten presenteert.

Verschillen zijn echt te groot

Een bruto maandlast berekenen kan eigenlijk niet misgaan. Het berekenen van rente en aflossing (de zogenaamde annuïteit) is een wiskundige berekening. Als de uitgangspunten voor elke berekening hetzelfde zijn, kan daar geen verschil in ontstaan bij de ene of de andere website.

Voor het berekenen van de netto maandlast geldt ook voor iedereen dezelfde fiscale spelregels. Afwijkingen kunnen ontstaan door te rekenen met een iets lagere WOZ waarde of afrondingen.

De grote boosdoeners? De netto maandlast op de website van Vereniging Eigen Huis blijkt 72 euro lager te zijn en Florius weet met dezelfde uitgangspunten zelfs 110 euro lagere maandlast te presenteren. Dat zijn verschillen die te groot zijn om uit te leggen. Ook de Rabobank zakt voor rekenen met 18 euro verschil.

Bruto maandlast zou leidend moeten zijn

Consumenten doen er goed aan vooral rekening te houden met de bruto maandlast. Deze bestaat uit rente en aflossing en zal in alle gevallen maandelijks aan de bank betaald moet worden. De bank houdt op geen enkele manier rekening met het belastingvoordeel en de lagere netto maandlast.

Toch is inzicht in de netto maandlast ook belangrijk voor de consument. Deze moet dan uiteraard wel correct zijn. Het valt op dat sommige partijen vooral schermen met de netto maandlast. Hoe lager deze is, hoe groter de kans is dat een consument deze partij kiest voor het regelen van een hypotheek.

Lees hier het volledige onderzoek