Hoewel de meeste beleggers zich richten op de langere termijn, kunnen forse tussentijdse koersschommelingen voor veel onrust zorgen.

MarketWatch geeft vijf tips om uw portefeuille te beschermen tegen een wilde achtbaanrit.

Beleggingsexperts adviseren altijd om het hoofd koel te houden als de beurs in elkaar klapt. Uitstappen bij een forse koersdaling en daardoor een hernieuwde rit omhoog mislopen, is een van de klassieke beleggersfouten. MarketWatch geeft vijf tips om u in te dekken tegen een volatiele beurs.

1. Breng spreiding aan

Beleggers beschikken helaas niet over een glazen bol. Het is vooraf niet met zekerheid te voorspellen welke beleggingen goed zullen renderen en welke achterblijven.

Daarom is het verstandig om in uw portefeuille spreiding aan te brengen over verschillende beleggingscategorieën. Beleg dus niet alleen in aandelen, maar ook in obligaties en grondstoffen. Zorg ook binnen elke beleggingscategorie voor een goede mix, door bijvoorbeeld zowel staats- als bedrijfsobligaties te kiezen en bij bedrijfsobligaties zowel schuldpapier van grote als kleine bedrijven te selecteren.

Ook kunt u variatie aanbrengen in beleggingsstrategieën, door bijvoorbeeld een deel van de portefeuille te beleggen in groeiaandelen en een ander deel in ondergewaardeerde fondsen. Diversificatie biedt geen waterdichte garantie, maar zorgt wel voor wat minder grillige rendementen voor de hele portefeuille.

2. Koppel de risico's aan uw beleggingshorizon

Wie nog twintig jaar voor de boeg heeft, kan zich grotere risico's permitteren dan de belegger die investeert om over twee jaar met pensioen te kunnen gaan.

Bent u nog relatief jong, dan kan het geen kwaad om wat risicovoller te beleggen, in ruil voor een hoger potentieel rendement. Maar naarmate de einddatum in zicht komt, is het verstandig om een verschuiving aan te brengen naar wat minder risicovolle beleggingen, zoals obligatiefondsen of cash.

3. Herbalanceer uw portefeuille regelmatig

Een beleggingsportefeuille vergt onderhoud. Door koerswinsten kunnen bepaalde beleggingen een hoger gewicht in de portefeuille krijgen, waardoor u ongemerkt meer risico gaat lopen. Het is dan zaak om de balans te herstellen, door die winsten af te romen en de opbrengst te investeren in beleggingen die zijn achtergebleven.

Neem uw portefeuille daarom regelmatig onder de loep: minimaal één keer per jaar of na heftige marktbewegingen.

4. Leg periodiek in

Zelfs de beste beleggingsprofessionals slagen er niet in om de markt exact te timen. Om het risico van een verkeerde timing in te dammen, is het verstandig om periodiek te beleggen, door bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag in te leggen.

Dit heeft als extra voordeel dat u bij lage beurskoersen automatisch meer aandelen kunt kopen dan bij hoge beurskoersen.

5. Nadert de pensioendatum? Stel uw beleggingen veilig

Als de pensioendatum nadert, is het verstandig om uw pensioenpot veilig te stellen, door een substantieel deel over te hevelen naar conservatieve beleggingen die doorgaans wat minder volatiel zijn, zoals geldmarktfondsen.

MarketWatch adviseert echter om niet de hele pensioenpot veilig te stellen. Omdat u na pensionering vaak wel twintig tot dertig jaar voor de boeg heeft en dus een deel van de pot pas later nodig heeft, kunt u het zich permitteren om een deel te blijven beleggen in meer offensieve beleggingen.