Aandelenmarkten beleven een ongekend lange rally. Loopt deze op haar laatste benen? Wie het weet mag het zeggen. Feit is dat sinds 2014 waardeaandelen weliswaar goed presteren, maar aanzienlijk minder dan groeiaandelen. En dat geldt vooral voor Europese waardeaandelen. Beleggers die een rotatie overwegen houden beter wel een oog op een aantal zaken, schrijft columnist Ronald van Genderen op Belegger.nl. 

Wereldwijde aandelenbeurzen kennen een aanhoudend sterk verloop. Uiteraard waren er enkele periodes met zwakkere prestaties, maar terugkijkend kunnen we wel stellen dat er sprake is van een bullmarkt die zijn start kende in maart 2009.

Wereldwijde aandelen, gemeten aan de hand van de MSCI World, hebben sindsdien tot en met eind juli 2018 een gemiddeld jaarlijks rendement opgeleverd van 14,97 procent. Europese aandelen, hoewel minder dan wereldwijde aandelen, presteerden met 11,80 procent nog altijd zeer sterk.

Groeiaandelen versus waardeaandelen

In termen van stijl blijkt dat groeiaandelen het beter hebben gedaan dan waardeaandelen. Wereldwijde groeiaandelen versloegen met een rendement van 16,10 procent hun waardetegenhangers die het moesten doen met 13,81 procent. In Europa lagen die prestaties op 12,74 procent voor groeiaandelen en 10,73 procent voor waardeaandelen. Hoewel het verschil in prestaties significant is, is het zeker niet consistent geweest over de meetperiode. Beleggers roteren dan ook van tijd tot tijd tussen de twee stijlen.

Echter, van maart 2009 tot en met medio 2014 leken beleggers geen voorkeur te hebben voor een bepaalde stijl. Zowel wereldwijd als in Europa presteerden groei- en waardeaandelen in lijn met elkaar. Sindsdien lopen de rendementen echter gestaag uiteen.

Rotatie

Nu beleggers steeds grotere twijfels krijgen over de houdbaarheid van de bullmarkt, roepen de prestaties de vraag op of beleggers hun allocatie naar aandelen in stand moeten houden en binnen aandelen er wellicht verstandig aan doen om te roteren van de sterk opgelopen groeiaandelen naar de minder sterk gestegen waardeaandelen. Binnen waardeaandelen zullen Europese aandelen dan wellicht nog de meeste aandacht roepen gezien de relatief minst rooskleurige rendementen.

Bij een dergelijke rotatie doen beleggers er wel verstandig aan een aantal overwegingen in ogenschouw te nemen. Steeds vaker zien we waardebeleggers in stijl opschuiven naar een meer gemengde portefeuille, waarbij de portefeuille dus geen pure blootstelling aan waardeaandelen meer biedt. Enerzijds heeft dat te maken met de koersstijgingen van de aandelenmarkt waardoor aandelen in brede zin duurder zijn geworden.

Onrust Turkije

Anderzijds heeft het te maken met de sectorblootstelling die gepaard gaat met waardebeleggen. Zo heeft de MSCI Europe Value index een weging van ruim 32 procent (per eind juli 2018) naar de financiële sector. Het is dan ook een sector waar beleggers typisch laag gewaardeerde aandelen vinden. Sinds de financiële crisis is het echter voor beleggers duidelijk dat het ook een sector is die gepaard gaat met risico's.

Meest recent is er de onrust omtrent Turkije die beleggers, met name ten aanzien van Zuid-Europese banken, kopschuw hebben gemaakt. Door het vermijden van de financiële sector, gemiddeld genomen beleggen Europese Large-Cap Value-fondsen slechts 22 procent in de sector, moeten aandelen uit andere sectoren worden opgenomen die wellicht minder waardekarakteristieken dragen.

Lagere duurzaamheidsscore 

Voor duurzame beleggers komt er daarnaast nog de overwegend lagere mate van duurzaamheid voor waardeaandelen bij. Zo heeft de MSCI Europe Value index een Morningstar Sustainability Score van 52,79, terwijl de MSCI Europe Growth index een duurzaamheidsscore heeft van 56,70.

Met deze overwegingen in het achterhoofd zijn er drie Europese waardeaandelenfondsen die verkrijgbaar zijn in Nederland, een positieve Morningstar Analyst Rating (Bronze, Silver of Gold) hebben, volgens de Morningstar Style Box echte waardefondsen zijn en op het gebied van duurzaamheid in ieder geval gemiddeld (drie Globes of meer) scoren.

  • BGF European Value Fund 
  • DNCA Invest Value Europe
  • Metropole Sélection