Het is momenteel een lastige omgeving voor beleggers. "De indicatoren voor een recessie staan nog niet op rood, maar wel al op oranje."

Het is momenteel een lastige omgeving voor beleggers dankzij waarderingen die hoog zijn, de late fase in de economische cyclus en het schijnbaar nieuwe tijdperk voor de wereldhandel. "De indicatoren voor een recessie staan nog niet op rood, maar wel al op oranje."

Dat stelt vermogensbeheerder Pimco in een halfjaarlijkse update van de asset allocation outlook. De indicatoren die volgens de vermogensbeheerder op oranje staan, in combinatie met een naar verwachting grotere volatiliteit maakt dat beleggers er goed aan doen over te stappen op een zorgvuldige opbouw van de portefeuille en opportunistische beleggingen. 

Met de volgende vijf opportunistische beleggingen kunnen beleggers zich in onzekere tijden positioneren: 

Kortlopende Amerikaanse bedrijfsobligaties

Dankzij de combinatie van renteverhogingen door de Fed en een grotere Libor- en creditspread, bieden kortlopende bedrijfsobligaties uit Amerika momenteel de aantrekkelijkste rendementen in jaren. "Hun kortere looptijd maakt ze niet alleen minder gevoelig voor hogere rentes, maar ze zijn mogelijk ook meer defensief in het geval van een groeivertraging of recessie."

Valuta uit opkomende markten

Pimco heeft het idee dat de underperformance van opkomende markten gezien de huidige risico's overdreven is. "Er lijkt een onverklaarbare risicopremie verbonden te zijn aan opkomende markten-valuta's, wat ons doet concluderen dat een gediversifieerde investering van de juiste grootte, een onderdeel zou moeten zijn van elke langetermijnassetallocatie."

Goud

Hoewel goud op korte termijn te lijden heeft onder de spanningen op handelsvlak en de sterkere Amerikaanse dollar, biedt het edelmetaal op lange termijn risicovrije afdekking van portefeuilles tegen een aantrekkelijke waardering. 

Largecaps

Smallcapaandelen hebben het dit jaar goed gedaan. Zo doen ze het tot nu toe bijna 5% beter dan de brede S&P 500. Een van de redenen waarom smallcaps het dit jaar beter hebben gedaan, is volgens Pimco waarschijnlijk dat ze meer binnenlands georiënteerd zijn en dus minder zijn blootgesteld aan eventuele handelsoorlogen en -tarieven. 

Toch denkt de vermogensbeheerder dat het kopen van smallcaps waarschijnlijk niet zal leiden tot een outperformance wanneer een echte handelsoorlog zich voordoet. "Samenhangend met het thema dat hoge kwaliteit zal outperformen tijdens deze fase van de economische cyclus – en gegeven de aantrekkelijke instappunten – geven wij de voorkeur aan een overweging van largecaps ten opzichte van smallcaps."

Alternatieve risicopremies 

Het toepassen van gediversifieerde – maar liquide – strategieën is volgens Pimco belangrijk. Zeker omdat veel strategieën die zorgen voor een illiquide premie – zoals private equity en venture investing – ook een hoge correlatie hebben met aandelenmarkten. Iets dat in de huidige fase van de cyclus mogelijk niet gewenst is. 

"Hoewel smart bèta-strategieën zich de laatste tijd hebben uitgebreid, richten ze zich tot nu toe vooral op aandelen, een activaklasse waar academici goed hebben gemijnd, maar waar het nog steeds mogelijk is om risicopremies en alfa-strategieën die niet gecorreleerd zijn met de huidige bedrijfscyclus, te vinden. Ondertussen is er in de vastrentende markten en grondstoffenmarkt een enorm universum van strategieën beschikbaar dat gecombineerd kan worden met aandelen en valuta om zo gediversifieerde portefeuilles te vormen om te profiteren van alternatieve risicopremies."