In het dashboard van beleggers lichten steeds meer waarschuwingslampjes op. De barometer die beurslegende Warren Buffett het liefst gebruikt om de waardering van aandelen te meten, nadert een all time high. Daarnaast staan nog zes andere seinen op rood.

Daarvoor waarschuwt Investopedia. Veel beleggers en analisten kijken naar de koers-winstverhouding om te beoordelen of een aandeel is over- of ondergewaardeerd.

Buffett-indicator

Warren Buffett gebruikt een andere maatstaf. Hij vergelijkt de marktkapitalisatie van alle beursgenoteerde Amerikaanse aandelen met het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp). Als aandelen sneller in waarde toenemen dan de groei van de economie, worden aandelen minder aantrekkelijk.

Hiervoor deelt hij de Wilshire 5000-index (die bestaat uit 3.500 Amerikaanse aandelen) door het Amerikaanse bbp. Staat de indicator op 70 of 80 procent, dan kunnen beleggers met een gerust hart instappen. Nadert de graadmeter dan 100 procent, dan is het oppassen geblazen. En rond de 140 procent zijn aandelen erg gevaarlijk.

Recordhoogte

Op dit moment staat deze ratio op een recordhoogte van 138 procent, aldus Adem Tumerkan van Palisade Research. Volgens hem wijst dat op "extreem overgewaardeerde aandelen" en "een naderende enorme neergang".

De Buffett-indicator bevond zich ook al op hoge niveaus voor de internetbubbel van 2000 tot 2002, en de financiële crisis van 2008, maar toen was de waarde niet zo hoog als nu.

Verkoopgolf

Maar dit is niet het enige waarschuwingssignaal. Onlangs waarschuwde Morgan Stanley-strateeg Michael Wilson beleggers voor de grootste verkoopgolf sinds de correctie eind januari en begin februari.

Hij voorspelde een verdere berenmarkt, waarbij elke sector in de S&P 500 getroffen zou worden. De enige uitzonderingen tot nu toe zijn volgens hem de sectoren informatietechnologie en cyclische consumentengoederen, die dit jaar met respectievelijk met 15 procent en 13 procent zijn gestegen.

6 andere waarschuwingssignalen

Naast de Buffett indicator staan volgens marktkenner Mark Hulbert nog zes andere seinen op rood. De meest betrouwbare maatstaf vindt hij een indicator die kijkt naar de financiële activa van huishoudens, waaronder aandelen, obligaties en contanten. Hoe hoger het aandelenpercentage van de huishoudens, hoe dichter we bij een markttop staan.

Deze indicator is volgens Hulberg op dit moment het meest negatief sinds de periode vlak voor de financiële crisis van 2008.

Hierna komt, in volgorde van voorspellend vermogen, de zogeheten Q-ratio, bedacht door Nobelprijswinnaar James Tobin. Deze maatstaf vergelijkt de marktwaarde van activa met hun vervangingswaarde. Op de derde plaats staat de koers-omzetverhouding voor de S&P 500-index. De Buffett-indicator volgt op de vierde plaats.

De andere indicatoren zijn de CAPE-ratio van Nobelprijswinnaar Robert Shiller, het dividendrendement van S&P 500, de traditionele koers-winstverhouding voor de S&P 500 en de koers-boekwaardeverhouding voor de S&P 500.

CAPE

De CAPE-ratio trok dit jaar veel aandacht, nadat de ratio een hoger niveau bereikte dan vóór de Grote Crash van 1929. Dit is een aangepaste, voor de conjunctuurcyclus gecorrigeerde koers/winstverhouding. Hierbij wordt de gemiddelde bedrijfswinst over de afgelopen tien jaar genomen, gecorrigeerd voor inflatie.

Maar critici zien tekortkomingen in deze maatstaf die de koers-winstverhouding berekend op basis van de gemiddelde winst (gecorrigeerd voor inflatie) van de laatste tien jaar.

Voor wie in paniek raakt nog een kleine geruststelling. Twee jaar geleden voorspelde de Buffett-indicator ook niet veel goeds. Desondanks hebben de aandelenmarkten sindsdien nog een fraaie rit omhoog gemaakt.