Het is deze zomer tien jaar geleden dat zakenbank Lehman Brothers omviel. Op 15 september 2008 vroegen zij uitstel van betaling aan. Tevergeefs, het faillisement volgde en de kredietcrisis was officieel begonnen. 

Sindsdien zijn banken financieel een stuk robuuster, maar er zijn volgens Sony Kapoor, managing director van de denktenk Re-Define, vier punten van zorg.

De wereld lijkt er nu beter voor te staan dan aan de vooravond van de vorige crisis, maar pas op, is zijn boodschap.

Kapoor ziet de volgende vier punten van zorg: 

Torenhoge schuldenberg

We hebben samen meer schuld dan voor de kredietcrisis. Dat is op zich niet zo zorgelijk, aldus Kapoor, maar de kwaliteit van die schuld is gemiddeld lager. Er zijn slechts elf landen en twee Amerikaanse bedrijven met een triple A-rating over. Als het misgaat, kan het dus goed misgaan. 

Dikke balansen centrale banken

Door massale steun hebben centrale banken het recordbedrag van 15 biljoen dollar op hun balansen. En de rente is nog laag, dus centrale banken hebben weinig speelruimte om steun te verlenen bij een mogelijk nieuwe marktschok. 

Politieke rommel

Voor de kredietcrisis was de politiek eensgezinder dan nu. Partijen zijn kleiner, populisten links en rechts bepalen de agenda's, partijen vinden het lastiger samenwerken en de kiezers zijn verdeelder, aldus Kapoor. 

Internationale orde is zwakker

De Trump-regering schopt tegen heilige huisjes aan in de G-7 en G-20 en Brexit verzwakt de samenwerking in Europa.