Fitch Ratings waarschuwt dat de stijgende spanningen tussen de Verenigde Staten en zijn handelspartners zouden kunnen leiden tot nieuwe maatregelen met een grotere impact op de mondiale groei. 

Het ratingbureau denkt dat de handelsstrijd van de Amerikaanse president Donald Trump de wereldhandel maar liefst 2 biljoen dollar zou kunnen kosten, meldt MarketWatch.  

"Het Amerikaanse onderzoek naar importtarieven op auto's, mogelijke extra tarieven op Chinese importgoederen en de waarschijnlijke reacties van andere landen wijzen op een mogelijk ernstige escalatie", zei Brian Coulton, hoofdeconoom bij Fitch, in een rapport.

Coulton merkt op dat, hoewel de acties die tot dusverre door de VS, China en de EU zijn ondernomen te gematigd zijn om zijn visie op de wereldwijde economische prestaties te beïnvloeden, verdere maatregelen tot een belangrijke escalatie in de handelsoorlog zouden kunnen leiden.

Maatregelen

Trumps dreiging van een extra tarief van 200 miljard dollar op Chinese import zal er waarschijnlijk toe leiden dat China een alomvattend tarief op alle Amerikaanse goederen en diensten ter waarde van maximaal 188 miljard dollar zal invoeren, aldus de econoom.

China zou ook niet-tarifaire handelsbelemmeringen kunnen introduceren. "Het valt nog te bezien of de Amerikaanse aankondigingen eenvoudigweg onderhandelingstactieken zijn die kunnen worden gewijzigd. Maar de gedetailleerde voorbereiding en rechtvaardiging van dergelijke maatregelen en de mogelijkheid van onmiddellijke en sterke represailles door de handelspartners vormen een groeiend risico voor de handel", verklaarde Coulton.

Trump heeft de afgelopen maanden flink kritiek geleverd op wat hij beschouwt als oneerlijke handelspraktijken van andere landen en heeft gedreigd hen te straffen, tenzij ze betere voorwaarden bieden voor Amerikaanse exporteurs.

Niemand is immuun geweest voor de aanvallen van Trump, waaronder nauwe bondgenoten zoals Canada en Mexico, ondertekenaars van de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst (NAFTA).

"Als de spanningen verder stijgen, de VS zijn standpunt verhardt en zich volledig terugtrekt uit NAFTA - wat niet ons basisscenario is - zou dat de impact vergroten. Het opleggen van hoge tarieven aan Amerikaanse auto-importen zou een existentiële bedreiging vormen voor NAFTA", aldus Coulton.

Schade wereldhandel

Afgezien van de biljoenen aan schade voor de wereldhandel, verwacht de econoom een "schok" van 35 procent tot 40 procent voor de Amerikaanse invoerprijzen en een negatieve impact van ongeveer 0,5 procentpunt voor de Amerikaanse groei van het bruto binnenlands product.

"Een grote wereldwijde tariefschok zal nadelige effecten op de aanbodzijde hebben, waardoor de kosten voor importeurs zullen stijgen en aanbodketens worden verstoord, terwijl de reële lonen van consumenten zullen worden verlaagd. Het wereldwijde multiplicator-effect van een lagere Amerikaanse invoer zal aanzienlijk kunnen zijn. De buitenlandse directe investeringen van de VS zullen waarschijnlijk dalen", aldus Coulton. 

"Samen met een zwakker vertrouwen en lagere investeringen zou een wereldwijde tariefschok ook de creatie van banen treffen." Met andere woorden, er zijn geen winnaars in een handelsoorlog.