Sinds de financiële crisis hebben waardeaandelen zwaar ondergepresteerd. Het gebruikelijke herstel van deze aandelen bleef uit. Toch betekent dat niet dat waardebeleggen zijn werking verloren heeft.

Dat stelt Sean Markowicz, strateeg bij Schroders.

De periode sinds de financiële crisis is volgens de strateeg uitzonderlijk. Er zijn slechts drie perioden geweest in de afgelopen 90 jaar waarin waardebeleggen zo slecht gepresteerd heeft. Dat was gedurende de Grote Depressie, de technologiebubbel en de tien jaar na de financiële crisis. Verder hebben waardeaandelen bijna altijd beter gepresteerd dan groeiaandelen. 

Potentieel van waardebeleggen 

Waardebeleggen is de strategie van het kopen van aandelen die verhandeld worden tegen een aanzienlijk lage prijs ten opzichte van hun intrinsieke waarde. De uitgangspunten van waardebeleggen zijn simpel. Beleggers hebben de neiging teveel te betalen voor goed-nieuws-aandelen, zoals groeiaandelen en te weinig voor slecht-nieuws-aandelen, zoals waardeaandelen.  

Volgens Markowicz keren de winsten terug naar hun langjarig gemiddelde en de verkeerde prijsstellingen corrigeren zichzelf. En daar ligt volgens hem het potentieel van waardeaandelen. Contraire beleggers die de traditionele wijsheid trotseren en waardeaandelen hebben gekocht die onterecht zijn afgewaardeerd, kunnen op deze manier een mooi rendement realiseren. 

Uitzonderlijke factoren

Markowicz wijst op een aantal uitzonderlijke factoren dat een hoofdrol speelde in het afgelopen decennium en negatief uitpakte voor waardeaandelen. Zo was het een periode van trage economische groei, met agressieve interventie van centrale banken, zeer lage rentestanden en ruime aandeleninkoopprogramma's.

Deze uitzonderlijke omstandigheden hadden significante invloed op waardeaandelen. De trage economische groei verhinderde het herstel van de bedrijfswinsten, waarvan waardeaandelen normaal gesproken juist van profiteren. 

De schaarste aan winstgroei versterkte bij beleggers de aandacht voor groeiaandelen. Met name voor de zogenoemde FAANG-aandelen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google). Daartegenover raakten waardeaandelen, waarvan de resultaten in het algemeen meer blootstaan aan economische neergang, totaal uit de gratie.

Agressief monetair beleid

Agressief monetair beleid van centrale banken en lage rentestanden waren ook in het voordeel van groeiaandelen. De winsten die met groeiaandelen werden gerealiseerd, die zich tot ver in de toekomst uitstrekken, worden door de markt onder deze omstandigheden hoger gewaardeerd dan wanneer de rentetarieven hoog zijn. 

De combinatie van trage groei en lage rente leidden tot omvangrijke aandeleninkoopprogramma's. Waardeaandelen zijn doorgaans gerelateerd aan cyclische bedrijven, die minder ruimte hebben om cash terug te laten vloeien naar de aandeelhouders. In het huidige economische klimaat heeft dit waardeaandelen aanzienlijk benadeeld, terwijl beleggers de inkoop van eigen aandelen juist hebben gewaardeerd. Dat zette deze aandelen ook op achterstand bij beleggers. 

Het tij keert

Maar deze tegenwind lijkt te gaan liggen, signaleert Markowicz. De economische groei trekt weer aan, de rente loopt op en de aandeleninkoop is over zijn top heen. De strateeg kan het niet garanderen, maar het kan volgens hem de voorbode zijn van een rotatie ten gunste van waardeaandelen. 

Het waarderingsverschil tussen waarde- en groeiaandelen is momenteel zeer groot. In het verleden wees een dergelijke spread in waardering doorgaans op outperformance van waardeaandelen in de jaren daarna. Ook al is het verleden geen garantie voor de toekomst, Markowicz ziet dit als tekenen dat het tij voor waardeaandelen keert.