Aandelen zullen in de komende maanden profiteren van winstgroei, een aantrekkelijke risicopremie en een voorzichtige positionering van beleggers. Dat schrijft NN Investment Partners (NN IP) in de vooruitblik voor de tweede helft van 2018. 

Ook de indicatoren voor de wereldeconomie voor de korte termijn zijn positief; de consumentenuitgaven trekken aan en toenemende winsten en een sterk vertrouwen zijn gunstig voor de investeringen. Risicofactoren die verband houden met de handel en de politiek in de eurozone zouden het beleggerssentiment echter kunnen temperen. 

"De centrale vraag voor de markten is hoe lang de huidige periode van economische consolidatie zal aanhouden", zegt Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners. De indicatoren voor de korte termijn zijn volgens hem positief. 

Traditionele remmende factoren spelen nog niet op

"De consumentenbestedingen trekken aan, de winsten en het vertrouwen zijn gunstig voor de investeringen en de traditionele remmende factoren spelen nog niet op. De looninflatie is gematigd, de investeringen van bedrijven zijn niet overdreven en de schulden zijn over het algemeen veel lager dan in 2008."

In de komende maanden zullen volgens Van Nieuwenhuijzen het Amerikaanse handelsbeleid, het risico van een handelsruzie die uitmondt in een handelsoorlog en de politiek in de eurozone de belangrijkste thema’s zijn. Bij dit laatste zal de houding van de Italiaanse regering versus de rest van de eurozone ten aanzien van de begroting en hervormingen cruciaal zijn.

Aandelen

Aandelen worden volgens NN IP ondersteund door een aantal positieve fundamentele en gedragsfactoren. De wereldwijde winstgroei is solide, zowel voor dit als voor volgend jaar, zelfs als het absolute groeitempo in 2019 afneemt. Daarnaast is de wereldwijde cyclusindicator van NN IP, waarin een brede reeks leidende indicatoren is opgenomen, weer gestegen. Ook is de aandelenrisicopremie nog aantrekkelijk. 

Aan de gedragszijde ziet NN IP dat het koersmomentum sterker wordt en dat beleggers voorzichtig gepositioneerd zijn. Dit laatste kan worden verklaard door de grote onzekerheid met betrekking tot het handelsbeleid en de (geo)politiek in het algemeen.

Binnen aandelen houdt NN IP vast aan een balans tussen laat-cyclische en defensieve sectoren. Regionaal gezien heeft de vermogensbeheerder een voorkeur voor de VS, want dit is nu een 'veilige haven'. Voor aandelen van opkomende markten is NN IP voorzichtiger, omdat de groei- en winstvooruitzichten kunnen worden getemperd door tegenwind, zoals een sterke dollar, hoge olieprijzen, stijgende Fed-verwachtingen en het risico van een escalatie van de handelsruzie.

Marktkansen

Het klimaat is volgens NN IP nog steeds gunstig voor risicovolle beleggingen, maar de vermogensbeheerder ziet een verslechtering in de verhouding tussen risico en rendement als gevolg van de toegenomen volatiliteit en de impact van de rentenormalisatie. 

In een dergelijk klimaat zien de beleggingsspecialisten van NN IP kansen in zogenoemde Multi Asset-oplossingen: "tientallen jaren van dalende yields en het vooruitzicht van geleidelijk stijgende rentes vragen om een andere manier van beleggen in vastrentende waarden, met een dynamische allocatie die bronnen van rendement combineert", aldus NN IP. Met multi-assetfondsen kunnen beleggers hun geld spreiden over verschillende activaklassen.

Ook schuldpapier van opkomende markten met een korte looptijd biedt volgens de specialisten een aantrekkelijke yield en bescherming voor beleggers die zich zorgen maken over de impact van mogelijke renteverhogingen in de VS.

Alternative credit voegt volgens NN IP waarde toe in portefeuilles in tijden van hogere rentes en meer volatiliteit, en biedt voorspelbare kasstromen met een hoge kredietkwaliteit. Alternative credit, ook wel bekend als onderhandse leningen, zijn alle vastrentende waarden die niet op de publieke markt verhandelbaar zijn. Voorbeelden van alternative credit strategieën zijn commerciële vastgoed-leningen, infrastructuurleningen of projectfinanciering, bedrijfsleningen en woninghypotheken

Daarnaast leveren converteerbare obligaties, ofwel leningen die kunnen worden omgezet in aandelen, volgens NN IP op de lange termijn rendementen op die vergelijkbaar zijn met die op aandelen, maar bij een veel lagere volatiliteit.