Het Amerikaanse handelsbeleid is momenteel één van de grootste geopolitieke bedreigingen voor de beurzen. Dat blijkt uit de geopolitieke risico-indicator, die BlackRock heeft ontwikkeld. Hierin is een ranglijst opgenomen van de 10 grootste wereldwijde bedreigingen.

"Het is vooral het potentieel voor vergelding dat de meest ontwrichtende kracht is", zegt Isabelle Mateos y Lago, hoofdstrateeg bij het BlackRock Investment Institute op de website Institutional Investor. BlackRock doelt daarmee op de de handelsspanningen tussen de VS en China, de Amerikaanse sancties tegen Iran en het risico dat de VS zich terugtrekt uit de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst (NAFTA).

De nieuwe indicator van BlackRock biedt beleggers informatie over de impact van elk risico en geeft aan of ze hun portefeuille moeten wijzigen en welke beleggingen gevoelig zijn voor elk type schok. "Er gebeurt elke dag veel op het geopolitieke vlak, maar slechts een deel ervan is vanuit een beleggersperspectief van belang," aldus Mateos y Lago.

Opluchtingsreactie

BlackRock heeft volgens Mateos y Lago de afgelopen jaren geleerd hoe belangrijk het is om te begrijpen in hoeverre geopolitieke risico's zijn ingeprijsd op de markten. "We hebben gekeken naar de marktreacties op geopolitieke verrassingen. Hieruit bleek dat als het grootste deel van het risico is ingeprijsd, er bij beleggers een opluchtingsreactie plaatsvindt als het uiteindelijk gebeurt en de onzekerheid wordt weggenomen."

Het geopolitieke risico van de spanningen rond Noord-Korea voor de wereldwijde markten was in overeenstemming met het langetermijngemiddelde, zo concluderen de onderzoekers van BlackRock. Toen president Donald Trump zijn ontmoeting met de leider van Noord-Korea, Kim Jong Un, aflastte, was de reactie van de markten gedempt. "De markt had geen goed nieuws ingeprijsd, dus er was weinig reactie op het annuleren van de ontmoeting", aldus Mateos y Lago.

Italië

De geopolitieke risico-indicator van BlackRock laat ook zien wanneer de financiële markten onvoorbereid zijn op bepaalde wereldwijde schokken.

Dit was bijvoorbeeld het geval bij de politieke crisis in Italië van eerder deze week. Volgens de metingen van BlackRock was de bezorgdheid over een nieuwe eurocrisis ondergemiddeld. De gevolgen hiervan waren woensdag merkbaar: de aandelen- en obligatiemarkten in Europa kelderden en daarna verspreidde de negatieve stemming zich naar Wall Street.

Top 10

Voor het geopolitieke risicodashboard neemt BlackRock maandelijks de top 10 van individuele risico's onder de loep. De vermogensbeheerder kijkt bij elk risico hoe groot de kans is dat dit daadwerkelijk gebeurt en welke impact dit kan hebben op de financiële markten.

De lijst is als volgt:

  1. Het handelsconflict tussen de VS en China
  2. Spanningen in het Midden-Oosten
  3. De NAFTA-onderhandelingen
  4. Het conflict met Noord-Korea
  5. Grote cyberaanvallen
  6. Europese fragmentatie
  7. De spanningen tussen Rusland en de NAVO
  8. Het conflict in de Zuid-Chinese Zee
  9. Het oprukkend populisme in Zuid-Amerika
  10. Grote terroristische aanslagen

Iran

In de presentatie van het Geopolitieke Risico-dashboard gaat BlackRock specifiek in op de oplopende spanningen in de Golfregio. De vermogensbeheerder verwacht dat de Iraanse economie en de relatie tusen de VS en Europa een flinke knauw zullen krijgen nu de VS zich heeft teruggetrokken uit de nucleaire Iran-deal en nieuwe sancties heeft ingesteld tegen bedrijven die zakendoen met Iran.

Ook zullen de geopolitieke spanningen in de Golfregio naar verwachting toenemen; met name tussen Saoedi-Arabië en Iran. De relatie tussen de VS en de EU was al op scherp gezet door de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium.

Volgens BlackRock is het risico van militaire actie van de VS tegen Noord-Korea aanzienlijk verminderd als gevolg van de dialoog tussen Noord- en Zuid-Korea en een mogelijke top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Het vooruitzicht van een uiteindelijke oplossing blijft echter onzeker.

Amerika

BlackRock heeft daarnaast het risico van een populistische wending in de Latijns-Amerikaanse politiek opgewaardeerd, omdat de linkse koploper in de Mexicaanse presidentsverkiezingen een stevige voorsprong heeft gekregen in de peilingen.

De vermogensbeheerder beschouwt veilige havens als Amerikaanse staatsobligaties en goud als een buffer tegen verkoopdruk van risicovolle beleggingen als gevolg van een geopolitieke crisis.