Kredietbeoordelingsbureau Moody's waarschuwt voor aanzienlijke problemen met zogenoemde junk-obligaties bij de volgende economische neergang, omdat de bedrijfsschulden het hoogste niveau hebben bereikte sinds de financiële crisis.

Dat meldt Cnbc. De lage rentetarieven en de toegenomen interesse van beleggers in obligaties met een hoog rendement hebben bedrijven ertoe aangezet om obligaties uit te geven met een relatief hoog risico, zo signaleert Moody's. Volgens het ratingbureau zijn de kortetermijnvooruitzichten voor kredieten goed, maar zal dat veranderen als de economische omstandigheden verslechteren.

Golf wanbetalingen

"De langdurige situatie van lage groei en lage rentetarieven is een katalysator geweest voor opvallende veranderingen in de kredietkwaliteit van niet-financiële bedrijven", meent Mariarosa Verde, Senior Credit Officer van Moody's. "Het recordaantal bedrijven met een hoge mate van schuldfinanciering heeft de weg geëffend voor een bijzonder grote golf van wanbetalingen als een nieuwe periode van economische tegenspoed uiteindelijk aanbreekt."

Het huidige wanbetalingspercentage voor speculatieve obligaties bedraagt slechts 3 procent. Maar dit is dit gebaseerd op gunstige voorwaarden die mogelijk niet van lange duur zullen zijn, zo waarschuwt Moody's.

Meer rommelobligaties

Sinds 2009 is de omvang van niet-financiële bedrijven, die worden beoordeeld als speculatief of rommel, met 58 procent gestegen tot het hoogste ooit. 40 procent van deze bedrijven heeft een ratingscore van B1 of lager. In dollars gemeten betekent dit dat van de 3,7 biljoen dollar aan totale uitstaande schuldvorderingen 2 biljoen dollar in de categorie junk of rommel valt.

"Door de sterke vraag van beleggers naar hogere rendementen zijn de zwakste bedrijven die schuldpapier uitgeven in staat om wanbetaling te vermijden door aflopende schulden te herfinancieren. Een aantal zeer zwakke schulduitgevers leeft daarmee eigenlijk op geleende tijd zolang de goede omstandigheden voortduren", aldus Verde.

Het niveau van uitgifte van speculatieve bedrijfsleningen piekte in de Verenigde Staten in 2013 op 334,5 miljard dollar, zo blijkt uit metingen van de Securities Industry and Financial Markets Association. Amerikaanse bedrijven hebben in totaal 8,8 biljoen dollar aan schulden uitstaan. Dat is een stijging van 49 procent sinds het einde van de crisis in 2009.

...Maar daling stabiele bedrijfsobligaties

Gedurende die tijd is er een sterke disbalans ontstaan in de uitgifte van obligaties, waarbij het aandeel in de totale schulduitgifte van investment-grade obligaties (van relatief kredietwaardige bedrijven, met een rating van meer dan B) is afgenomen, terwijl het percentage speculatieve schulden juist toenam.

De gunstige kredietvoorwaarden hebben ertoe geleid dat er meer bedrijven met een lagere rating met schuldpapier op de markt zijn gekomen. Dat heeft ook een aantal positieve effecten gehad, aangezien kleinere bedrijven met een grotere toegang tot kapitaal beter in staat zijn om baanbrekende technologieën te implementeren, met name op het gebied van schone energie.

Tegelijkertijd zijn er bedrijven met een hogere rating die de uitgifte van schuldpapier gebruiken om aandeelhouders te belonen met het terugkopen van eigen aandelen en het uitkeren van dividenden. Als gevolg hiervan is hun schuldrating vaak verslechterd.

Fallen angels

Deze trend zou volgens Moody's kunnen leiden tot meer 'gevallen engelen', ofwel bedrijven die hun sterke rating hebben zien verslechteren door de aanhoudende uitgifte van schuldpapier.

Over het algemeen is de mediane schuld in vergelijking met de EBITDA (het bedrijfsresultaat voor belastingen, interest en afschrijvingen) met 30 procent gestegen voor bedrijven met een hoge schuldrating, en met 10 procent voor bedrijven met een speculatieve of junk-rating.

"Veel bedrijven met een grote schuldenlast hebben nu meer speelruimte dan ooit om activiteiten uit te oefenen die de kredietwaardigheid uithollen, zoals het verkopen van activa of andere schuldverwateringstransacties zonder dat toestemming van de kredietgever nodig is", zo waarschuwt Verde.